Fastighetsskatt

Åren 2018 och 2019

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet och giroblanketterna per post på våren.

Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting.

Korrigera eller komplettera uppgifterna vid behov i e-tjänsten Fastighetsuppgifter på nätet.

Betala skatten på hösten

År 2018 är betalningsdagarna 3.9 och 15.10.

Betalningsdagarna för 2019 har ännu inte fastställts.

Läs mer om fastighetsskatten

År 2020

Fastighetsbeskattningsbeslutets utseende ändras och e-tjänsten Fastighetsuppgifter på nätet tas ur bruk.

Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting. Själva förfarandet ändras alltså inte.

Korrigera eller komplettera uppgifterna i e-tjänsten MinSkatt.

Fastighetsskattens förfallodagar tidigareläggs

Fastighetsskattens förfallodagar tidigareläggs och de kan infalla vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga.

Beräkningsgrunderna för beskattningsvärdena för byggnader och mark revideras

De nya, tydligare grunderna för beskattningsvärdena för byggnader och mark tillämpas första gången i fastighetsbeskattningen för 2020.  Du behöver inte vidta några åtgärder på grund av ändringen.

Läs mer om värderingsreformen i fastighetsbeskattningen (vm.fi)

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken