Förskottsskatt

Ändringar som gäller förskottsskatt för aktiebolag och andra samfund har trätt i kraft 1.11.2017.

Ändringar som gäller privatpersoner träder i kraft 1.11.2018.
Privatpersoner är även skogs- och jordbruksidkare, rörelseidkare och yrkesutövare samt sammanslutningens delägare.

Förskottsskatt betalas vanligen för företagsverksamhet och kapitalinkomst, t.ex. för hyresinkomst eller försäljningsvinst.

Det går att söka ändring i förskottsskatten längre än förut

  • Du kan ansöka om en ny förskottsskatt eller ändring i förskottsskatten under en längre tid än förut, ända till dess att beskattningen slutförs.
  • Ansök om ändring i MinSkatt eller med en pappersblankett. Dagen då beskattningen slutförs är kundspecifik. Dagen då din beskattning slutförs har antecknats i beskattningsbeslutet.

Tilläggsförskottet ersätter förskottskompletteringen

Om de skatter som du har betalat under året inte räcker till, kan du komplettera dem genom att betala tilläggsförskott.

  • Du kan ansöka om tilläggsförskott i MinSkatt eller med en pappersblankett till dess att din beskattning slutförs.
  • Du betalar ränta på tilläggsförskott enligt följande:
    • utan ränta till utgången av januari det år som följer efter skatteåret
    • nedsatt dröjsmålsränta fr.o.m. början av februari till dess att din egen beskattning slutförs.

Du kan betala förskottskompettering enligt den gamla praxisen ännu 31.10.2018.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken