Elektronisk anmälan om kontonummer obligatorisk för företag, organisationer och andra momsskyldiga

Hör till helheten: Ändringar i beskattningen

Samfund, samfällda förmåner och andra skattskyldiga som har registrerats som momsskyldiga ska lämna kontonummer elektroniskt till Skatteförvaltningen.

Kontonummer ska anmälas elektroniskt via MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Anmälan på papper tillåts endast av särskilda skäl, exempelvis på grund av tekniska hinder.

Skyldigheten att lämna en elektronisk anmälan trädde i kraft 1.2.2017. Avsikten är att främja den elektroniska kommunikationen och förebygga missbruk i anslutning till momsåterbäringar.

Samfund, samfällda förmåner och alla som är införda i momsregistret kan anmäla sitt kontonummer på en pappersblankett endast av särskilda skäl. Som ett särskilt skäl betraktas exempelvis en situation där det inte är möjligt att anmäla kontonumret elektroniskt på grund av ett tekniskt hinder.

Obs! För bil- och punktbeskattningen ska kontonummer alltid anmälas på pappersblankett.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken