Begränsad service 30.10–8.11.2018

Till följd av att Skatteförvaltningen uppdaterar sina e-tjänster kommer vår service att vara begränsad 30.10–8.11.2018. Begränsningarna gäller kundtjänsten per telefon, på skattebyråerna och på nätet.

Kom ihåg att sköta dina skatteärenden i god tid innan servicen begränsas. Eftersom våra datasystem är ur bruk kan du inte sköta dina beskattningsärenden. Handläggarna kan inte heller sköta beskattningsuppgifter.

E-tjänsterna är i huvudsak ur bruk 30.10–8.11

Tjänsten Skattekort på nätet stängs 29.10 kl. 24. Skattekorten görs fr.o.m. 9.11 i MinSkatt.

För företagskundernas del stängs tjänsten MinSkatt torsdag 1.11 kl. 15.30 och öppnas fredag 9.11 kl. 9. Under den här tiden kan man exempelvis inte lämna in deklarationer av skatter på eget initiativ i MinSkatt.

Även privatpersoner börjar använda tjänsten MinSkatt fr.o.m. 9.11. Det berättas närmare om de utvidgade tjänsterna på skatt.fi och de tas i bruk först fr.o.m. 9.11.

De offentliga skatteuppgifterna finns normalt tillgängliga på skattebyråerna under avbrottet.

En del av våra e-tjänster är i bruk men Skatteförvaltningen behandlar de uppgifter du lämnar in först efter avbrottet fr.o.m. 8.11.: Tabellen över hur e-tjänsterna är öppna

Begränsningar i telefonservicen, på chatten och på skattebyråerna 2–7.11

Du kan inte sköta dina skatteärenden normalt vid Skatteförvaltningens kundservice under tiden 2–7.11. Skattebyråerna och de mest allmänna svarsgrupperna är öppna men servicen begränsas till mottagning av dokument och allmän rådgivning. Chatten är helt stängd.

Hur påverkar den begränsade servicen privatpersoner?

 • Skattekorten för 2018
  • 30.10–1.11: Du får skattekortet från skattebyrån och servicetelefonen
  • 2–7.11: Du kan inte få ett skattekort någonstans.
  • Från och med 8.11: Du får skattekortet från skattebyrån och servicetelefonen
  • 9.11: du kan göra skattekortet i tjänsten MinSkatt.
 • Du kan inte få ett skattenummer från skattebyrån om du börjar som ny arbetstagare på en byggarbetsplats. Hämta skattenumret i förhand före avbrottet eller omedelbart efter det. Du kan börja arbeta som ny arbetstagare utan skattenummer och utan att vara införd i skattenummerregistret 2–7.11.2018. Läs mera.
 • Skattenummerregistret är i bruk men uppgifterna uppdateras inte under tiden 2–7.11.
 • Du kan lämna in en anmälning om byggande men intyget för byggnadsinspektören får du först efter 8.11.2018.
 • Palkka.fi är i bruk normalt. Servicetelefonen för Palkka.fi är stängd 2–7.11.2018. Uppgifterna överförs inte till MinSkatt fr.om. 1.11 kl. 15.30. Uppgifterna överförs normalt fr.o.m. 9.11.
 • Du kan inte anmäla kontonummer i MinSkatt. MinSkatt stängs 1.11 kl. 15.30 och öppnas 9.11 kl. 9.
 • Du kan beställa skatteskuldsintyg på en webblankett under tiden 1–7.11 men du får det först efter 8.11.
 • Du kan göra en begäran om betalningsarrangemang på en webblankett även under tiden 1–7.11. Om du gör en begäran om betalningsarrangemang på nätet behandlas den först efter 8.11.
 • Din omprövningsbegäran kan inte behandlas 1.10–8.11. Du kan lämna in en omprövningsbegäran till Skatteförvaltningen men förfrågningar angående den kan vi besvara efter 8.11.

Hur påverkar den begränsade servicen företags- och samfundskunder?

 • MinSkatt stängs 1.11 kl. 15.30 och därmed kan du inte lämna in deklarationer eller ansökningar efter det i MinSkatt. Tjänsten MinSkatt öppnas 9.11 kl. 9.
 • Det förekommer dröjsmål i återbäringen av mervärdesskatt i november. Skatteförvaltningen kan inte behandla momsdeklarationerna under tiden 2.11–8.11 och därmed kan återbäringar sökta under den här tiden vara cirka två veckor försenade.
 • Deklarera skatter på eget initiativ i tid. Om deklarationen för november inte lämnas in får du påminnelsebrevet senare än vanligt. Det har då hunnit samlas dröjsmålsränta och förseningsavgift för cirka en månad.
 • Tilläggsförskott kan inte påföras under tiden 2.11–8.11. Den sista tidpunkten för att utan ränta betala tilläggsförskott för räkenskapsperioden som slutat i maj är 31.10.
 • Ilmoitin.fi och Tyvi-tjänsterna kan användas även under den begränsade servicen men det förekommer dröjsmål vid överföringen av uppgifterna till Skatteförvaltningen.
 • Uppgifter som har begärts via Ilmoitin.fi och TYVI-tjänsterna levereras först efter driftsavbrottet, dvs. från och med 8.11. Det körs exempelvis inga svar på förfrågningar som gäller skattenummerregistret under avbrottet.

 • Företags- och organisationsdatasystemet har ett driftsavbrott 2.–8.11.2018 i fråga om överföringen av Skatteförvaltningens uppgifter. Uppgifterna i etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningarna förmedlas inte till Skatteförvaltningen under denna tid. I Patent- och registerstyrelsens handelsregister och stiftelseregister uppdateras uppgifterna normalt.
 • De elektroniska tjänsterna för bilbeskattning och punktbeskattning är i bruk på vanligt sätt.
 • Du kan inte betala skatter som nätbetalning eller beräkna dröjsmålsräntans belopp i MinSkatt. Under avbrottet kan du betala skatter exempelvis i din nätbank och betalningsdagen för betalningarna registreras normalt. Du ser den aktuella betalningssituationen i MinSkatt efter avbrottet.
 • Du kan inte anmäla kontonummer i MinSkatt. MinSkatt stängs 1.11 kl. 16 och öppnas 9.11 kl. 9.
 • Det kan förekomma dröjsmål i betalningen av återbäringar på grund av avbrottet. Detta påverkar dock inte de skatteåterbäringar till personkunder som är på kundernas bankkonton 11.12.
 • Du kan inte söka uppgifter i skatteskuldsregistret fr.o.m.1.11 kl. 16.Skatteskuldsregistret öppnas 8.11.
 • Du kan beställa skatteskuldsintyg på en webblankett under tiden 1–7.11 men du får den först efter 8.11.
 • Du kan göra en begäran om betalningsarrangemang på en webblankett även under tiden 1–7.11. Om du gör en begäran om betalningsarrangemang på nätet behandlas den först efter 8.11.
 • Utredningsbegäran om anmälningar om byggande (entreprenad- och arbetstagaruppgifter) skickas först efter 8.11 eftersom anmälningarna inte kan behandlas på Skatteförvaltningen 1.11–7.11.