Ändringar i auktoriseringen

Auktoriseringarna för skatteärenden ändras. I fortsättningen görs auktoriseringen via Suomi.fi:s fullmaktstjänst. Fullmakter kan ansökas om i tjänsten redan nu, men fullmakten fungerar i Skatteförvaltningens servicekanaler först fr.o.m. november 2018.

När den auktoriserade har utfärdats Suomi.fi-fullmakter för att uträtta skatteärenden loggar hen in på Skatteförvaltningens e-tjänster med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller med certifikatkort och kan uträtta ärenden på någon annans vägnar. Fullmakten träder i kraft genast när fullmakten har godkänts av båda parter.

Läs mer om tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Två olika fullmakter

Det finns två fullmakter för att uträtta skatteärenden: skatteärenden eller deklarering.

Skatteärenden ger den auktoriserade parten behörighet att uträtta alla skatteärenden på auktoriserarens vägnar i alla Skatteförvaltningens servicekanaler.

Med fullmakten Deklarering kan ombudet endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen på auktoriserarens vägnar. Auktoriseringen kan inte heller användas i varje servicekanal, t.ex. inte i MinSkatt.

Ändringarna gäller inte alla kundgrupper, och vid sidan av Suomi.fi-fullmakterna förblir Katso-koderna i bruk för vissa kunder under övergångstiden till utgången av 2019.

Ändringar i Katso-behörigheten

Du kan ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt

Du kan auktorisera en annan person eller ett företag att sköta skatteärenden på dina vägnar i Suomi.fi:s fullmaktstjänst på adressen suomi.fi/fullmakter.

Kom ihåg att Suomi.fi-fullmakten fungerar i Skatteförvaltningens servicekanaler först fr.o.m. 1.11.2018 även om den utfärdats tidigare.

Välj fullmakten skatteärenden

Om du använder tjänsten MinSkatt, välj fullmakten skatteärenden. I Suomi.fi:s fullmaktstjänst kan du antingen be om en fullmakt åt dig själv eller ge en fullmakt åt en annan person eller ett företag.

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Observera att när ombudet har auktoriserats har hen tillgång till auktoriserarens alla skatteuppgifter. Ombudet kan se, korrigera eller anmäla auktoriserarens uppgifter och hen har rätt att ta emot t.ex. brev och beslut som angår auktoriserarens beskattning.

Att uträtta ärenden på ett minderårigt barns vägnar

Du kan uträtta skatteärenden på ditt minderåriga barns vägnar automatiskt fr.o.m. november 2018. Fullmaktstjänsten kontrollerar i befolkningsdatasystemet huruvida du har vårdnadshavares rättighet att uträtta ärenden på ett minderårigt barns vägnar.

Gå till Suomi.fi:s fullmaktstjänst

Ta i bruk Suomi.fi-fullmakten om ditt ombud använder MinSkatt

De som hanterar ärenden för rörelseidkare och yrkesutövare kan fr.o.m november 2018 använda endast Suomi.fi-fullmakter i e-tjänsten MinSkatt.

Det går inte att logga in i tjänsten med Katso-kod efter 1.11.2018. Rörelseidkare och yrkesutövare kan dock även i fortsättningen logga in i tjänsten med sina nätbankskoder.

I Minskatt finns endast en fullmakt: skatteärenden. Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning i MinSkatt, ska du i Suomi.fi:s fullmaktstjänst ansöka om fullmakten Skatteärenden.

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Observera att när ombudet har auktoriserats kan hen se, korrigera eller anmäla både företagets och auktoriserarens personliga beskattningsuppgifter.

Du kan be om eller utfärda en fullmakt

Så här ber du om fullmakt

Du kan be om fullmakt att sköta skatteärenden för rörelseidkaren eller yrkesutövaren som du representerar i Suomi.fi:s fullmaktstjänst på adressen suomi.fi/fullmakter. Fullmakten träder i kraft genast när fullmakten har godkänts av båda parter.

Så här auktoriserar du någon

Om du har registrerats som näringsidkare i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ/FODS) kan du auktorisera en person eller ett företag att uträtta ärenden på dina vägnar.

Kom ihåg att Suomi.fi-fullmakten fungerar först i november 2018 även om du har tagit den i bruk redan tidigare

Gå till Suomi.fi:s fullmaktstjänst

Välj fullmakten Deklarering om du endast uträttar ärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi

Det finns två fullmakter för att sköta skatteärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Skatteärenden och Deklarering.

Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning endast i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi kan du välja Deklarering som fullmakt. Med fullmakten Deklarering kan du endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen för rörelseidkaren och yrkesutövaren som du representerar.

Observera att fullmakten Deklarering inte fungerar i MinSkatt.

Du kan också fortsätta att sköta dina ärenden med Katso

Om du redan har någon Katso-behörighet som du sköter skatteärenden med kan du fortsätta att använda Katso-kod för det i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan du utöver Katso-koden logga in i Ilmoitin.fi och Lomake.fi också med dina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och uträtta skatteärenden för rörelseidkaren eller yrkesutövaren som du representerar med behörigheten som du fått på Katso-tjänsten.

Observera att om du har uträttat skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-behörigheten i tjänsterna AlvEU, M1SS eller Fastighetsuppgifter på nätet kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt i tjänsterna, utan du behöver Katso-koden också i fortsättningen.

Ta i bruk Suomi.fi-fullmakten om ditt ombud använder MinSkatt

De som utträttar ärenden för jord- eller skogsbruksidkare kan använda endast Suomi.fi-fullmakt i MinSkatt efter november 2018.

Det går inte att logga in i tjänsten med Katso-kod efter 1.11.2018. Jord- eller skogsbruksidkare kan dock även i fortsättningen logga in i tjänsten med sina nätbankskoder.

I MinSkatt finns endast en fullmakt: Skatteärenden. Om du uträttar skatteärenden på någon annans vägnar i MinSkatt, ska du i Suomi.fi:s fullmaktstjänst ansöka om fullmakten Skatteärenden.

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Observera att när ombudet har auktoriserats kan hen se, korrigera eller anmäla både företagets och auktoriserarens personliga beskattningsuppgifter.

Du kan be om eller utfärda en fullmakt

Så här ber du om fullmakt

Du kan be om fullmakt att uträtta skatteärenden för jord- eller skogsbruksidkaren som du representerar i Suomi.fi:s fullmaktstjänst på adress suomi.fi/fullmakter. Fullmakten träder i kraft genast när fullmakten har godkänts av båda parter.

Så här auktoriserar du någon

Om du har registrerats som näringsidkare i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ/FODS) kan du auktorisera en person eller ett företag att uträtta ärenden på dina vägnar.

Kom ihåg att Suomi.fi-fullmakten fungerar först i november 2018 även om du har tagit den i bruk redan tidigare

Gå till Suomi.fi:s fullmaktstjänst

Välj fullmakten Deklarering om du endast uträttar ärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi

Det finns två fullmakter för att sköta skatteärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Skatteärenden och Deklarering.

Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning endast i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi kan du välja Deklarering som fullmakt. Du kan med denna fullmakt endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen för jord- eller skogsbruksidkaren som du representerar.

Observera att fullmakten Deklarering inte fungerar i MinSkatt.

Du kan också fortsätta att sköta dina ärenden med Katso

Om du redan har någon Katso-behörighet som du sköter skatteärenden med kan du fortsätta att använda Katso-kod för det i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan du utöver Katso-koden logga in i Ilmoitin.fi och Lomake.fi med dina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och uträtta skatteärenden för jord- eller skogsbruksidkaren som du representerar med behörigheten som du fått på Katso-tjänsten.

Observera att om du har uträttat skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-behörigheten i tjänsterna AlvEU, M1SS eller Fastighetsuppgifter på nätet kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt i tjänsterna, utan du behöver Katso-koden också i fortsättningen.

Du kan ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt eller fortsätta att sköta ärenden med Katso-kod

De som uträttar ärenden för aktiebolag kan vid behov övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter. För närvarande går det dock att sköta ärenden i Skatteförvaltningens servicekanaler med Katso-kod.

Lämnar du uppgifter på aktiebolags vägnar i MinSkatt?

I MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Du kan uträtta ärenden i MinSkatt utan auktorisering med roller som antecknats i handelsregistret

Att sköta ärenden för aktiebolaget som du representerar går automatiskt med följande roller om du har en av de följande ställningar som har antecknats i handelsregistret eller YTJ:

 • verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • person med firmateckningsrätt
 • prokurist
 • likvidator

De som kan ge fullmakt på organisationens vägnar är:

 • verkställande direktör
 • person med firmateckningsrätt
 • person som har fått rättighet för den här uppgiften av den verkställande direktören eller personen med firmateckningsrätt

Behöver du auktorisering för MinSkatt?

Om du behöver auktorisering och du använder MinSkatt, välj fullmakten Skatteärenden. I MinSkatt finns endast en Suomi.fi-fullmakt: Skatteärenden

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Observera att du i varje fall behöver Suomi.fi-fullmakter för att deklarera arbetsgivarprestationer. Fr.o.m. januari 2019 ska uppgifter om arbetsgivarprestationer lämnas till inkomstregistret. Du kan lämna uppgifter i inkomstregistret på aktiebolagets vägnar endast med Suomi.fi-fullmakter.

Behörighetskoder för inkomstregistret kan hämtas från Suomi.fi:s fullmaktstjänst fr.o.m. 2018. Läs mer om inkomstregistret.

Gå till Suomi.fi:s fullmaktstjänst

Lämnar du uppgifter på aktiebolags vägnar i Ilmoitin.fi eller Lomake.fi?

Det finns två fullmakter för att sköta skatteärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Skatteärenden och Deklarering.

Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning endast i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi kan du välja Deklarering som fullmakt.

Med fullmakten Deklarering kan du endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen för aktiebolaget som du representerar.

Observera att fullmakten Deklarering inte fungerar i MinSkatt.

Du kan också fortsätta att sköta dina ärenden med Katso

Om du redan har någon Katso-behörighet som du sköter skatteärenden med kan du fortsätta att använda Katso-kod för det i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan du utöver Katso-koden logga in i Ilmoitin.fi och Lomake.fi med dina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och uträtta skatteärenden för aktiebolaget som du representerar med Katso-behörigheten.

Observera att om du har uträttat skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-behörigheten i tjänsterna AlvEUM1SS eller Fastighetsuppgifter på nätet kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt i tjänsterna, utan du behöver Katso-koden också i fortsättningen.

Du kan ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt eller fortsätta att sköta ärenden med Katso-kod

De som uträttar ärenden för bostadsaktiebolag kan vid behov övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter. För närvarande går det dock att sköta ärenden i Skatteförvaltningens servicekanaler med Katso-kod.

Lämnar du uppgifter för ett bostadsaktiebolag i MinSkatt?

I MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Du kan uträtta ärenden i MinSkatt utan auktorisering med roller som antecknats i handelsregistret

Att uträtta ärenden för bostadsaktiebolaget som du representerar går automatiskt med följande roller om du har en av de följande ställningar som har antecknats i handelsregistret eller YTJ:

 • styrelseordförande
 • disponent
 • person med firmateckningsrätt

De som kan ge fullmakt på organisationens vägnar är:

 • person med firmateckningsrätt
 • person som har fått rättighet för den här uppgiften av personen med firmateckningsrätt

Behöver du auktorisering för MinSkatt?

Om du behöver auktorisering och du använder MinSkatt, välj fullmakten Skatteärenden. I MinSkatt finns endast en Suomi.fi-fullmakt: Skatteärenden

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Observera att du kan behöva Suomi.fi-fullmakter för att lämna uppgifter om arbetsgivarprestationer om bostadsaktiebolaget betalar lön. Fr.o.m. januari 2019 ska uppgifter om arbetsgivarprestationer lämnas till inkomstregistret. Du kan lämna uppgifter i inkomstregistret på bostadsaktiebolagets vägnar endast med Suomi.fi-fullmakter.

Behörighetskoder för inkomstregistret kan hämtas från Suomi.fi:s fullmaktstjänst fr.o.m. 2018. Läs mer om inkomstregistret.

Gå till Suomi.fi:s fullmaktjänst

Lämnar du uppgifter på aktiebolags vägnar i Ilmoitin.fi eller Lomake.fi?

Det finns två fullmakter för att sköta skatteärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Skatteärenden och Deklarering.

Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning endast i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi kan du välja Deklarering som fullmakt.

Du kan med denna fullmakt endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen för bostadsaktiebolaget som du representerar.

Observera att fullmakten Deklarering inte fungerar i MinSkatt.

Du kan också fortsätta att sköta dina ärenden med Katso

Om du redan har någon Katso-behörighet som du sköter skatteärenden med kan du fortsätta att använda Katso-kod för det i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan du utöver Katso-koden logga in i Ilmoitin.fi och Lomake.fi med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och uträtta skatteärenden för bostadsaktiebolaget som du representerar med Katso-behörigheten.

Observera att om du har uträttat skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-behörigheten i tjänsterna AlvEUM1SS eller Fastighetsuppgifter på nätet kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt i tjänsterna, utan du behöver Katso-koden också i fortsättningen.

Du kan ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt eller fortsätta att sköta ärenden med Katso-kod

De som uträttar ärenden för kommanditbolag kan vid behov övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter. För närvarande går det dock att sköta ärenden i Skatteförvaltningens servicekanaler med Katso-kod.

Lämnar du uppgifter för ett kommanditbolag i MinSkatt?

I MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Du kan uträtta ärenden i MinSkatt utan auktorisering med roller som antecknats i handelsregistret

Att sköta ärenden för kommanditbolaget som du representerar går automatiskt med följande roller om du har en av de följande ställningar som har antecknats i handelsregistret eller YTJ:

 • verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • person med firmateckningsrätt
 • prokurist
 • ansvarig bolagsman
 • likvidator

De som kan ge fullmakt på organisationens vägnar är:

 • verkställande direktör
 • person med firmateckningsrätt
 • person som har fått rättighet för den här uppgiften av personen med firmateckningsrätt

Behöver du auktorisering för MinSkatt?

Om du behöver auktorisering och du använder MinSkatt, välj fullmakten Skatteärenden. I MinSkatt finns endast en Suomi.fi-fullmakt: Skatteärenden. 

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Observera att du kan behöva Suomi.fi-fullmakter för att lämna uppgifter om arbetsgivarprestationer om kommanditbolaget betalar lön. Fr.o.m. januari 2019 ska uppgifter om arbetsgivarprestationer lämnas till inkomstregistret. Du kan lämna uppgifter i inkomstregistret på kommanditbolagets vägnar endast med Suomi.fi-fullmakter.

Behörighetskoder för inkomstregistret kan hämtas från Suomi.fi:s fullmaktstjänst fr.o.m. 2018. Läs mer om inkomstregistret.

Gå till Suomi.fi:s fullmaktjänst

Lämnar du uppgifter på aktiebolags vägnar i Ilmoitin.fi eller Lomake.fi?

Det finns två fullmakter för att sköta skatteärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Skatteärenden och Deklarering.

Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning endast i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi kan du välja Deklarering som fullmakt.

Med fullmakten Deklarering kan du endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen för kommanditbolaget som du representerar.

Observera att fullmakten Deklarering inte fungerar i MinSkatt.

Du kan också fortsätta att sköta dina ärenden med Katso

Om du redan har någon Katso-behörighet som du sköter skatteärenden med kan du fortsätta att använda Katso-kod för det i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan du utöver Katso-koden logga in i Ilmoitin.fi och Lomake.fi med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och uträtta skatteärenden för kommanditbolaget som du representerar med Katso-behörigheten.

Observera att om du har uträttat skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-behörigheten i tjänsterna AlvEUM1SS eller Fastighetsuppgifter på nätet kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt i tjänsterna, utan du behöver Katso-koden också i fortsättningen.

Du kan ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt eller fortsätta att sköta ärenden med Katso-kod

De som uträttar ärenden för ett öppet bolag kan vid behov övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter. För närvarande går det dock att sköta ärenden i Skatteförvaltningens servicekanaler med Katso-kod.

Lämnar du uppgifter för ett öppet bolag i MinSkatt?

I MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Du kan uträtta ärenden i MinSkatt utan auktorisering med roller som antecknats i handelsregistret

Att sköta ärenden för det öppna bolaget som du representerar går automatiskt med följande roller om du har en av de följande ställningar som har antecknats i handelsregistret eller YTJ:

 • verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • person med firmateckningsrätt
 • prokurist
 • bolagsman
 • likvidator

De som kan ge fullmakt på organisationens vägnar är:

 • verkställande direktör
 • person med firmateckningsrätt
 • person som har fått rättighet för den här uppgiften av personen med firmateckningsrätt

Behöver du auktorisering för MinSkatt?

Om du behöver auktorisering och du använder MinSkatt, välj fullmakten Skatteärenden. I MinSkatt finns endast en Suomi.fi-fullmakt: Skatteärenden. 

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Observera att du kan behöva Suomi.fi-fullmakter för att lämna uppgifter om arbetsgivarprestationer om det öppna bolaget betalar lön. Fr.o.m. januari 2019 ska uppgifter om arbetsgivarprestationer lämnas till inkomstregistret. Uppgifter kan lämnas in till inkomstregistret på det öppna bolagets vägnar endast med Suomi.fi-fullmakter.

Behörighetskoder för inkomstregistret kan hämtas från Suomi.fi:s fullmaktstjänst fr.o.m. 2018. Läs mer om inkomstregistret.

Gå till Suomi.fi:s fullmaktjänst 

Lämnar du uppgifter på aktiebolags vägnar i Ilmoitin.fi eller Lomake.fi?

Det finns två fullmakter för att sköta skatteärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Skatteärenden och Deklarering.

Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning endast i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi kan du välja Deklarering som fullmakt.

Ombudet kan med denna fullmakt endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen på det öppna bolagets vägnar.

Observera att fullmakten Deklarering inte fungerar i MinSkatt.

Du kan också fortsätta att sköta dina ärenden med Katso

Om du redan har någon Katso-behörighet som du sköter skatteärenden med kan du fortsätta att använda Katso-kod för det i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan du utöver Katso-koden logga in i Ilmoitin.fi och Lomake.fi med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och uträtta skatteärenden för det öppna bolaget som du representerar med Katso-behörigheten.

Observera att om du har uträttat skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-behörigheten i tjänsterna AlvEUM1SS eller Fastighetsuppgifter på nätet kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt i tjänsterna, utan du behöver Katso-koden också i fortsättningen.

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden på näringssammanslutnings vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden på en beskattningssammanslutnings vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden på ett dödsbos vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden en samfälld förmåns vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden en stiftelses vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden på näringssammanslutnings vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden på en offentlig organisations vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden på en utländsk aktörs vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken