Ändringar i anmälningen av arbetsgivarprestationer 2019

Inkomstregistret medför förändringar i hur man anmäler arbetsgivarprestationer. Fr.o.m. januari 2019 ska alla löneuppgifter anmälas till inkomstregistret.

Ändringen gäller alla som anmäler löneuppgifter, till exempel företag och organisationer, föreningar och hushåll.

Löneuppgifterna anmäls i realtid

För tillfället anmäls arbetsgivarprestationerna i allmänhet månatligen exempelvis via en Tyvi-operatör eller i MinSkatt. I fortsättningen får Skatteförvaltningen uppgifterna direkt ur inkomstregistret.

Inkomstregistret är ett datalager i realtid och till det anmäls uppgifterna per utbetalning med löneuppgiftsanmälningar. I och med inkomstregistret försnabbas anmälningstakten, dvs. den ska ske nästan i realtid från löneutbetalningsdagen. Anmälningstiden är i regel betalningsdagen + 5 dagar.

Exempel: Arbetsgivaren betalar arbetstagarens lön 15.1.2019. Lördag, söndag eller annan helgdag påverkar inte beräkningen av den femte kalenderdagen efter betalningsdagen, men eftersom den sista inlämningsdagen för anmälan 20.1.2019 är en söndag måste arbetsgivaren anmäla den utbetalda lönen till inkomstregistret senast på måndag 21.1.2019.

I och med övergången till anmälan i realtid ändras också årsanmälningsförfarandet

Årsanmälningar om lön behöver inte lämnas från och med 2019. Om du tidigare har lämnat årsanmälningarna till Skatteförvaltningen via Ilmoitin.fi eller Lomake.fi eller på pappersblankett, se i tabellen hur du ska göra i fortsättningen.

Om du har använt webbtjänsten Ilmoitin.fi för att lämna årsanmälan, kan du i fortsättningen anmäla arbetsgivarprestationer via ett tekniskt gränssnitt.

Med ett tekniskt gränssnitt kan löneuppgifter lämnas direkt från lönesystemet till inkomstregistret utan att användaren behöver övergå till en särskild tjänst för anmälningar till inkomstregistret. Läs mer om anmälan via ett tekniskt gränssnitt.

Alternativt kan du ladda upp uppgifterna via ett användargränssnitt. I inkomstregistrets e-tjänst finns en funktion för filuppladdning som motsvarar den nuvarande tjänsten för att lämna Ilmoitin.fi-material. Läs mer om att anmäla uppgifter i e-tjänsten.

Om du har använt webbtjänsten Lomake.fi (tidigare Suomi.fi-webblankett) för att lämna årsanmälan, kan du i fortsättningen anmäla arbetsgivarprestationer via inkomstregistrets e-tjänst.

I e-tjänsten kan du lämna uppgifter till inkomstregistret på två olika sätt: genom att ladda upp filer eller mata in uppgifterna från en enskild anmälan på en webblankett. Läs mer om att anmäla uppgifter i e-tjänsten.

Om du har använt en pappersblankett för att lämna årsanmälan, kan du i fortsättningen anmäla arbetsgivarprestationer via inkomstregistrets e-tjänst.

I e-tjänsten kan du lämna uppgifter till inkomstregistret på två olika sätt: genom att ladda upp filer eller mata in uppgifterna från en enskild anmälan på en webblankett. Läs mer om att anmäla uppgifter i e-tjänsten.

Obs. Förtroendepersonavgifter som partier anmält ska inte anmälas till inkomstregistret. Kontakta oss på adressen ohjelmistotalot@vero.fi för att komma överens om hur du ska anmäla uppgifterna till Skatteförvaltningen.

Läs mer om inkomstregistrets anmälningskanaler.

Betalningsdagen förändras inte

Arbetsgivarprestationernas sista betalningsdag är densamma som tidigare, dvs. den 12 dagen i månaden. Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag, ska man betala arbetsgivarprestationerna på den första vardagen.

Hushåll anmäler via webbtjänsten Palkka.fi

Från och med januari 2019 sänder Palkka.fi löneuppgifterna direkt till inkomstregistret. Det lönar sig för sådana hushåll som betalar löner att använda tjänsten för löneberäkningen. Då skickas löneuppgiftsanmälningarna till inkomstregistret automatiskt. Om ett hushåll så vill kan det också själv lämna uppgifterna till inkomstregistret.

Ytterligare information:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken