Ändringar i beskattningen

Privatpersoner

Skattekortet och förskottsskatten kommer att ändras fr.o.m. november 2018. Också skattedeklarationen ändras men först på våren 2019.
 
Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av kommande ändringar. Vi informerar närmare om ändringarna under 2018.

 

aktiebolag och andra samfund

Inkomstbeskattningen av samfund sker i framtiden mer i realtid och påföljdsavgifterna blir mer enhetliga. Detta sker i och med att lagändringarna som gäller beskattningsförfarandet för samfund och samfällda förmåner samt påföljdsavgifterna för inkomstbeskattningen träder i kraft den 1 maj 2018. Ändringarna tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2018.

Beskattningen av aktiebolag och andra samfund ändrades på många sätt i november 2017. Exempelvis ersatte förskottskompletteringen av tilläggsförskott som påförs efter skatteårets utgång och inkomstskatterna betalas i fortsättningen med en egen skatteslagsspecifik referens. MinSkatt ersatte Samfundens skattedeklarationstjänst. I fortsättningen ska samfunden också ansöka om förskott och lämna sina inkomstskattedeklarationer elektroniskt. Lagändringarna trädde i kraft 1.11.2017. För samfund och samfällda förmåner gäller ändringarna skatteåret 2017 och för andra skattskyldiga skatteåret 2018.

Om ett samfunds räkenskapsperiod går ut i januari eller februari 2017, slutförs beskattningen undantagsvis först 31.1.2018. Läs Skatteförvaltningens beslut om saken.

Mera information om ändringarna hittar du i navigationsmenyn till vänster.

Bekanta dig också med:

Övriga ändringar

Momsbeskattningen vid import överförs från Tullen till Skatteförvaltningen

Kunder som har registrerats som momsskyldiga betalar och deklarerar momsen på import till Skatteförvaltningen fr.o.m. 1.1.2018. Efter förändringen kan momsskyldiga företag sköta alla sina ärenden som gäller momsbeskattningen hos Skatteförvaltningen. Läs mer.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken