Information om beskattning

Skatteintäkterna utgör den offentliga ekonomins viktigaste inkomstkälla

Om beskattningen i Finland bestäms i Riksdagen, i Europeiska unionen och i kommunerna. Beskattningen regleras av skattelagar, som förbereds i finansministeriet och antas av Riksdagen.

Skatteförvaltningen står under finansministeriet. Skatteförvaltningen samlar in ungefär 95 % av skatter och avgifter av skattenatur. Vid sidan om skatteförvaltningen samlas skatter och av gifter in av Tull samt av Trafi.

Användning av skatteinkomster

Skattetagarnas tjänster tillhandahåller öppen information om skattetagarnas skatteinkomster och skatterna på vilka inkomsterna baserar sig samt om andra utdelningsgrunder.