Sista inlämningsdagen för årsanmälningar för år 2018 närmar sig

Skatteförvaltningens meddelande, 11.1.2019

Arbetsgivare och andra uppgiftsskyldiga ska lämna årsanmälan till Skatteförvaltningen om sådana löner och andra prestationer som de har betalat 2018. Skatteförvaltningen använder årsanmälningsuppgifterna för privatpersonernas förhandsifyllda skattedeklarationer.

Årsanmälan ska i regel lämnas senast 31.1.2019. En del av årsanmälningarna har en senare inlämningsdag, exempelvis då årsanmälan lämnas elektroniskt.

Löner ska anmälas i årsanmälan för sista gången för betalningsåret 2018

Fr.o.m. 1.1.2019 ska de utbetalda lönerna samt arbetsersättningarna och bruksavgifterna anmälas till inkomstregistret. Årsanmälan om löner som betalades ut under 2018 ska dock ännu lämnas till Skatteförvaltningen.  Lämna in en elektronisk årsanmälan senast 4.2.2019 (på papper senast 31.1.2019).

Kom också ihåg att deklarera arbetsgivarprestationerna för 2018

Deklarera och betala även arbetsgivarprestationerna för december 2018 till Skatteförvaltningen senast 14.1.2019. Om du har en förlängd skatteperiod ska du deklarera och betala in arbetsgivarprestationerna för oktober–december 2018 senast 12.2.2019.

I och med inkomstregistret ändras anmälan av löneuppgifter

Löneuppgifterna ska anmälas till inkomstregistret separat för varje löneutbetalning med en anmälan om löneuppgifter. Uppgifterna ska i regel anmälas inom 5 dagar från löneutbetalningen.

Förutom anmälan om löneuppgifter ska du lämna arbetsgivarens separata anmälan om arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter samt avdrag från dem. Arbetsgivarens separata anmälan ska lämnas senast den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. 

Löneuppgifter som har anmälts till inkomstregistret visas i MinSkatt

Löneuppgifter som har anmälts till inkomstregistret visas i MinSkatt fr.o.m. februari.  Privatpersoner kan utnyttja uppgifterna i inkomstregistret när de ansöker om skattekort eller förskottsskatt. Arbetsgivaren ser saldot på förskottsinnehållningar, källskatter och sjukförsäkringsavgifter, saldot på skatter på eget initiativ samt de påminnelser och funktioner som gäller arbetsgivarens löneuppgifter. Vid behov kan skatterna också betalas via MinSkatt.

Skatteförvaltningen är en av instanserna som använder uppgifterna i inkomstregistret. Förutom Skatteförvaltningen används inkomstregistrets uppgifter fr.o.m. 1.1.2019 även av Folkpensionsanstalten (FPA), Sysselsättningsfonden, arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen (PSC). År 2020 ökar antalet användare.

 

Ytterligare information: byråchef Päivi Peltomäki tfn. 040 823 8006