Beställning av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2016 i elektronisk form till redaktionella ändamål

nr A61/7101/2017

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2016 offentliggörs 1.11.2017. Skatteförvaltningen kan enligt lag lämna ut inkomstbeskattningens offentliga uppgifter i elektronisk format till redaktionella ändamål.

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om fysiska personer lämnas ut per landskap. Offentliga samfundsbeskattningsuppgifter publiceras på skatt.fi 1.11.2017, varför Skatteförvaltningen inte längre lämnar dessa uppgifter på beställning. De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna kan också läsas på kundterminalerna i skattebyråerna fr.o.m. 1.11.2017.

Beställning av uppgifterna

Uppgifterna om fysiska personer

Posta de ifyllda och undertecknade blanketterna senast 13.10.2017 till adressen

Skatteförvaltningen
Informationstjänsten
PB 325, 00052 SKATT

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas ut avgiftsfritt. Uppgifterna lämnas ut till den person som anges i beställningen på ett USB-minne.

Tidpunkt då uppgifterna lämnas ut

Uppgifter som har beställts före 13.10.2017 lämnas ut den 1 november 2017. Uppgifterna som beställts senare lämnas ut enligt en separat överenskommelse.

Plats där uppgifterna lämnas ut

  • Helsingfors 1.11.2017 fr.o.m. kl. 8.00 adressen Vääksyvägen 4
  • Jyväskylä 1.11.2017 fr.o.m. kl. 8.00, adressen Vapaudenkatu 58 A

Kontaktpersoner

  • Informationstjänstchef Ulla-Maija Heikkilä, tfn 029 512 4198
    e-postadress: ulla-maija.heikkila (at) vero.fi
  • Överinspektör Leevi Simola, tfn 029 513 5622
    e-postadress: leevi.simola (at) vero.fi

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken