Tjänster för medier

Skatteförvaltningens medietjänst är avsedd för journalister som arbetar inom medier. Vi betjänar medierna vardagar kl. 9–16 på tre olika telefonnummer för medier samt i statistikfrågor på adressen verotilastot(at)vero.fi.

Ring något av våra servicenummer om ditt ärende gäller din personliga beskattning. De som svarar på telefonnumren för medier ser inte kunduppgifterna i våra system. De för kunderna avsedda servicenumren är öppna mån.–fre. kl. 9–16.15.

Telefonnumren för medier

Du kan ringa numret när dina frågor gäller personbeskattningen samt beskattningen av rörelseidkare och yrkesutövare, såsom:

 • beskattningspraxis, skattekort, skattedeklaration, skattenummer
 • betalning av skatter, skatteåterbäring, betalningssvårigheter eller indrivning av skatter
 • de ändringar i inkomstbeskattningen som träder i kraft i november 2018 samt tjänsten MinSkatt som tas i bruk för privatpersoner, Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-meddelanden.

Se även:

Ring numret när din fråga gäller beskattningen av samfund och samfällda förmåner (exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser), såsom:

 • beskattningspraxis, samfundsskatt, moms, internprissättning, anställningsförmåner
 • skatterevisionsverksamheten som en del av skattekontrollen, skattegranskningar, grå ekonomi samt övervakning av gemenskapsintern handel inom EU
 • bilbeskattning, punktbeskattning och moms för import
 • betalning av skatter, skatteåterbäring, betalningssvårigheter samt indrivning av skatter, konkurssituationer
 • tjänsten MinSkatt, autentisering med Katso-kod och Suomi.fi-fullmakterna som tas i bruk i november 2018.

Se även:

Ring numret när din fråga gäller Skatteförvaltningens verksamhet i allmänhet, såsom:

 • Skatteförvaltningens arbete och projekt
 • värden och resultat

Se även:

Andra kontaktuppgifter

I frågor som gäller statistik samt att utveckla skatteintäkterna och att redovisa dem kan du direkt ta kontakt med adressen skattekonto(at)skatt.fi.

Bekanta dig också med Skatteförvaltningens statistikdatabas och de statistikartiklar som vi har publicerat. I statistikdatabasen kan du göra önskade sökningar. Titta på instruktionsvideon Näin käytät Verohallinnon tilastotietokantaa.

I frågor som gäller inkomstregistret kan du ta kontakt med inkomstregistretprojektet.

Vid behov kan du också kontakta:

 • Kommunikationsdirektör Kati Kalliomäki, tfn 029 512 5126
 • Kommunikationschef (koncern- och webbkommunikation) Katri Riekkinen, tfn 029 512 5047
 • Kommunikationschef (personbeskattning) Nilla Hietamäki, tfn 029 512 5292.