De felaktiga skattekortens antal har preciserats

Skatteförvaltningens meddelande, 4.1.2017

Skattekorten för 2017 postas för tillfället till 4,7 miljoner kunder. Tyvärr finns det fel på en del av skattekorten. Enligt Skatteförvaltningens utredningar finns det ca 300 000 felaktiga skattekort. Dessa utgör 6 procent av alla skattekort. 

Skatteförvaltningen har utrett felets ursprung och vidd i samarbete med systemleverantören Tietokarhu Oy. Orsaken till felet var övergången till en ny version av ett program på våren 2016. En del av kundernas inkomst- eller avdragsuppgifter blev bort från skattekorten för 2017. Därför har de felaktiga skattekorten fel skattesats eller inkomstgräns.

Skatteförvaltningen skickar ett brev till dem som fått ett felaktigt skattekort. Ur brevet framgår det vad man ska göra. 

-    Felet är sådant att det inte kan korrigeras automatiskt. Vi ber att de som fått ett felaktigt skattekort ska skapa ett nytt skattekort på webben. Skattekortet fås också genom att ringa till våra servicenummer eller genom att besöka en skattebyrå, berättar överinspektör Kaj Hoffren på Skatteförvaltningen.

Hoffren påminner att skattesatsen för löntagare genomgående sjunker med 1–1,5 procent 2017. Pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna dras dock av från lönen och de är i år 0,9 procent högre än 2016.

-    Alla skattekort innehåller inte fel även om skattesatsen kan vara lägre än under föregående år. Alla behöver alltså inte kontakta kundservicen, som också i övrigt har rusning i början av året. Om Skatteförvaltningen inte skickar ett brev kan man lugnt glädja sig över den lite lindrigare beskattningen.

Man kan skapa ett nytt skattekort på adressen skatt.fi/skattekort.

Ytterligare information:

  • överinspektor Kaj Hoffren, tel. 029 512 5155
  • dataförvaltningsdirektör Markku Heikura, tel. 029 512 4089