Skatteförvaltningens kundbetjäning inom huvudstadsregionen centraliseras till köpcentret Kluuvi

Skatteförvaltningens meddelande, 5.9.2016

Skatteförvaltningens kundbetjäning inom huvudstadsregionen flyttar till köpcentret Kluuvi (Alexandersgatan 9, 4:e våningen) den 5 september. Kundbetjäningen i huvudstadsregionens övriga kundkontor slutar samtidigt.

På det nya kundkontoret sköter vi skatteärenden för såväl personkunder som företags- och samfundskunder.

Skatteförvaltningen öppnar en helt ny typ av kundkontor i köpcentret Kluuvi i Helsingfors

Det nya kundkontoret är Skatteförvaltningens flaggskepp för vårt nya kundbetjäningskoncept. På kundkontoret finns ett självbetjäningsområde där kunderna kan sköta sina skatteärenden på nätet. Vid behov kan kunderna få hjälp med e-tjänsterna av våra kundhandledare.

Allt fler skatteärenden kan skötas på nätet med nätbankskoder

Majoriteten av skatteärenden är sådana som lätt kan skötas på nätet. Skatteförvaltningens samtliga e-tjänster hittas på skatt.fi. Det krävs autentisering för att kunna logga in i Skatteförvaltningens e-tjänster.

Vi rekommenderar att kunderna i framtiden tar sina bankkoder med sig när de besöker skattebyrån. Om det inte går att sköta ett skatteärende på nätet i självbetjäningsområdet kan kunden köa till servicedisken.

Kundbetjäningen inom huvudstadsregionen i köpcentret Kluuvi från och med 5.9

Kundbetjäningen i huvudstadsregionens övriga kundkontor slutar samtidigt.

Tjänstesortimentet kommer att utvidgas

Den nya självbetjäningsmodellen tas i bruk också på andra skattebyråer. Vi har för avsikt att under höstens lopp öppna självbetjäningsområden också på våra största skattebyråer.

Vidare kommer Skatteförvaltningens tjänstesortiment senare att utvidgas med en tidsbokningstjänst.