Skatteförvaltningens intensivkontroll inom restaurangbranschen har avslöjat grå ekonomi

Skatteförvaltningens meddelande, 20.12.2016

Bland de 650 företag som granskades inom ramen för restaurangprojektet upptäcktes brister i betalningen av skatter eller i bokföringen i 70 procent av de granskade fallen. Som ett resultat av projektet önskas det att typgodkända kassasystem tas i drift i Finland. 

Skatteförvaltningens projekt, som inleddes på våren 2015, har avslöjat undanhållande av inkomster vid en avsevärd del av de granskade restaurangerna. Brister i betalningen av skatter och bokföringen förekom i 70 procent av de granskade restaurangerna. Skatteförvaltningen har gjort en polisanmälan i 45 fall och överväger en polisanmälan i 64 fall. 

Delat på antalet granskade restauranger uppgår beloppet på kvarskatten till cirka 18 500 euro per restaurang. Förutom kvarskatt kan följden av undvikande av skatt också vara indraget serveringstillstånd och en dom för skattebedrägeri.   

Svårare att undanhålla inkomster

Skatteförvaltningen upprättar en utredning över lämpligheten för typgodkända kassasystem i Finland som en del av regeringens åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi. 

– I ljuset av resultaten av projekten vore typgodkända kassasystem en välkommen reform också i Finland. Med sådana system skulle det inte längre vara lika lätt att undanhålla inkomster, funderar projektchef Pia Ansamäki.

Införande av typgodkända kassasystem skulle göra det svårare att undanhålla inkomster och underlätta övervakningen, då affärstransaktionerna lagras på ett heltäckande sätt i systemen. Företagen skulle kunna dra nytta av de rapporter som fås ur systemen också i planeringen och uppföljningen av affärsverksamheten.

Riskbaserat val av objekt vid skatterevisionerna 

Vid skatterevisionerna har företagen också getts råd om hur de kan åtgärda brister i bokföringen. Största delen av företagen vill fullfölja sina skatteplikter, men ibland lockas de in på brottets bana av att det är så lätt att fuska. 

– Skatterevisionerna påverkar också möjligheterna för hederliga företagare inom restaurangbranschen att klara sig i konkurrensen. Revisionerna bidrar till att uppnå målen om tryggande av välfungerande marknader och sund konkurrens i statsrådets spetsprojekt för bekämpning av grå ekonomi, berättar Ansamäki.

Skatterevisionerna har riktats till aktörer med risk för undvikande av skatt. Det riskbaserade valet av objekt syns i resultaten, eftersom anmärkningar om de granskade objekten getts i cirka 70 procent av fallen. 

Efter att projektet för skatterevision av restauranger upphört för det riskbaserade valet av objekt restauranger till granskning även i fortsättningen.

Ytterligare information: 
Företagsbeskattningens medietjänst
telefon 029 512 5201, mediapalvelu.yritysverotus@vero.fi