Skatteförvaltningen skickar sms för att uppmuntra fastighetsskattekunder att beställa e-fakturering – förfallodag den 5 september

Skatteförvaltningens meddelande, 11.8.2016

Sms-påminnelsen om betalning av fastighetsskatt och beställande av e-fakturering skickas i augusti till över 30 000 kunder.

Över 30 000 kunder får i mitten av augusti ett textmeddelande i vilket de uppmuntras till att betala fastighetsskatten med e-faktura. Kunderna kan beställa e-fakturering av fastighetsskatten senast 17.8 via sin egen nätbank. Den skattskyldige behöver bara personbeteckning för att beställa e-fakturering. E-fakturan syns i kundens nätbank ca två veckor före förfallodagen.

En e-faktureringsbeställning gäller alla skatteslag som använder e-fakturering. E-faktureringen gäller nu fastighetsskatten, kvarskatten och fr.o.m. januari 2017 också förskottsskatten.

Fastighetsskatten kan också betalas med direktbetalning genom att kunden ingår ett avtal med banken om direktbetalning. De ursprungliga giroblanketterna för fastighetsskatten har skickats med fastighetsbeskattningsbeslutet våren 2016.

I år är förfallodagarna för fastighetsskatten 5.9 och 20.10. Om fastighetsskatten är 170 euro eller mer faktureras den i två rater.

Sms-påminnelsens mål är att öka intresset för e-betalning

Målsättningen med Skatteförvaltningens sms-kampanj är att så många fastighetsskattekunder som möjligt ska beställa e-fakturering. För kunden är fördelen med e-fakturering att skatten säkert blir betald i tid. På så sätt slipper kunden också dröjsmålspåföljder och betalningspåminnelser. Betalandet med e-faktura är lätt och behändigt och giroblanketten behövs inte för betalning.

Mottagarna av sms utgör ett urval av kunder som ska betala fastighetsskatt. År 2016 finns det ca 2,1 miljoner fastighetsskatteskyldiga och fastighetsskattesumman uppgår till 1.7 miljarder euro.

Skatteförvaltningen ber aldrig om bankkoder eller personuppgifter per sms

I Skatteförvaltningens textmeddelanden efterfrågas aldrig nätbankkoder eller personuppgifter. Textmeddelandena är gratis för mottagaren.

Läs mer om betalningen av fastighetsskatt

Ytterligare information till media:
biträdande direktör Raimo Öystilä, tfn 029 513 7428.