Skatteförvaltningen har upptäckt identitetsstölder som riktas mot företag

Skatteförvaltningens meddelande, 24.8.2016

Skatteförvaltningen har avslöjat att det mot företag har riktats identitetsstölder genom vilka tjuvarna har försökt komma åt ogrundade momsåterbäringar. Skatteförvaltningen kontaktar de berörda företagen.

Som en del av den fortlöpande övervakningen har Skatteförvaltningen upptäckt att det mot finländska företag har riktats identitetsstölder genom vilka tjuvarna har försökt få momsåterbäringar. Fallen har koppling till organiserad brottslighet i Estland.

Skatteförvaltningen kommer att kontakta de företag som har drabbats av identitetsstöld. Skatteförvaltningen undersöker omfattningen i ärendet, varför det kan komma fram nya fall.

I Finland grundar sig momsövervakningen på hantering av kunduppgifter, deklarations- och betalningsövervakning, riskhanteringsanalyser och skattekontroll som utnyttjar alla dessa. Enligt en undersökning som Internationella valutafonden IMF publicerat i år är momsfelet i Finland mycket litet vid internationell jämförelse.  Skatteförvaltningen är en aktiv aktör på EU-nivån i bekämpningen av momsbedrägerier.

Ytterligare information:
Företagsbeskattningens medietjänst
telefon 029 512 5201, mediapalvelu.yritysverotus@vero.fi