Personkundernas inkomstskatter växte med nästan 600 miljoner 2015

Skatteförvaltningens meddelande, 27.10.2016

De första uppgifterna om inkomstbeskattningen 2015 finns att tillgå Skatteförvaltningen samlade in totalt 34,4 miljarder euro i inkomstskatter för samhällets behov. Inkomstskatternas totalbelopp ökade med ca 660 miljoner euro (2,0 %) jämfört med året innan. Inkomstskatterna utgör cirka två tredjedelar av Skatteförvaltningens skatteintag.

Personkundernas skatter på förvärvsinkomst ökade under skatteåret 2015 med nästan 430 miljoner euro (+1,6 %). Personkunderna betalade sammanlagt 27,4 miljarder i förvärvsinkomstskatt.

Skatterna på kapitalinkomst ökade med 163 miljoner euro (+6,5 %) jämfört med skatteåret 2014. Det betalades ca 2,6 miljarder euro i kapitalinkomstskatt år 2015. 

Personkundernas inkomstskatter till staten ökade med nästan 600 miljoner euro (+2,0 %) jämfört med året innan. Personkunderna påfördes sammanlagt 500 miljoner euro (+2,7 %) i Yle-skatt och samfunden 22 miljoner euro (+4,3 %).

Totalbeloppet på kommunalskatter gick upp till 18,6 miljarder (+3,7 %). Ökningen var 293 miljoner euro (+1,6 %). Kyrkoskatteintaget var 912 miljoner euro, vilket är 12 miljoner mindre än år 2014 (-1,4 %). Beloppet på sjukförsäkringspremier, som redovisas till FPA, sjönk med 35 miljoner euro (-1,8 %). Sjukförsäkringspremier debiterades till ett belopp på 1,9 miljarder euro.

Samfundsskatteintäkterna växte från året innan

Samfundsskattesatsen sänktes 2014 från 24,5 % till 20,0 %, vilket år 2014 märktes i att också beloppet på samfundsskatter minskade. Hos samfundskunder påfördes 4,5 miljarder euro i inkomstskatt skatteåret 2015. Detta var ca 63,8 miljoner euro (+1,5 %) mer än 2014.

Under skatteåret 2015 betalade 110 000 samfund inkomstskatt. Sedan 2009 har antalet samfund som betalar inkomstskatt vuxit varje år.

Då det gäller skattetagarna växte kommunernas andelar av samfundsskatten medan statens andel minskade. Kommunernas andel växte med 82 miljoner (+5,2 %) medan församlingarnas andel var oförändrad. Till följd av ändringen i utdelning minskade statens andel med 20 miljoner euro (-0,7 %).

Mera ingående analyser samt statistiska uppgifter per kommun finns på skatt.fi

Mera ingående uppgifter om beskattningen av person- och samfundskunder för skatteåret 2015 publiceras onsdagen den 9 november i Skatteförvaltningens statistikdatabas.

Ytterligare information till medier:
Huvudanalytiker Aki Savolainen, tfn 029 512 7743
Överinspektör Riitta Ijäs, tfn 029 512 4134.