Över 330 000 kunder får en betalningspåminnelse om fastighetsskatten

Skatteförvaltningens meddelande, 26.9.2016

Skatteförvaltningen skickar en betalningspåminnelse om den första raten av fastighetsskatten om kunden inte har betalat skatten. Om kunden inte betalat fastighetsskatten senast betalningspåminnelsens förfallodag skickar Skatteförvaltningen skatten till utsökning.

Förfallodagen för betalningspåminnelsen är 6.10.2016.

Betalningspåminnelserna om fastighetsskatten är framme hos kunderna fr.o.m. början av vecka 39. Fastighetsskatten ska betalas senast på betalningspåminnelsens förfallodag den 6 oktober 2016. Skatteförvaltningen skickar i år nästan 40 000 fler betalningspåminnelser än i fjol. Kunden behöver inte kontakta Skatteförvaltningens kundservice p.g.a. betalningspåminnelsen.

Det lönar sig att beställa en e-faktura för fastighetsskatten

Fastighetsskatten betalas antingen i en eller i två rater. Om skatten är större än 170 euro, betalas den i två rater. Fastighetsskattens andra rat ska betalas senast den 2 november.

Det är enkelt att betala fastighetsskatten med en e-faktura. Kunden kan beställa e-fakturan på sin egen nätbank. E-fakturan för den andra raten av fastighetsskatten ska beställas senast den 27 september 2016.


Ytterligare information: