Ny kan rörelseidkare och yrkesutövare lämna in alla skattedeklarationer elektroniskt

Skatteförvaltningens meddelande, 3.3.2016

Rörelseidkare och yrkesutövare kan nu lätt korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen, lämna in deklarationen för näringsverksamhet och granska uppgifterna för fastighetsbeskattningen på webben.

De förhandsifyllda skattedeklarationerna postas som bäst till rörelseidkare och yrkesutövare och deras makar. Det lättaste sättet att korrigera är i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet.

Korrigeringarna ska göras senast 4.4. Om du inte har något att korrigera eller korrigerar uppgifterna på webben behöver du inte returnera den förhandsifyllda skattedeklarationen.

- Webbtjänsten är lätt att använda eftersom den handleder dig att lämna in alla uppgifter som behövs. Du kan också återvända till webbtjänsten flera gånger för att korrigera eventuella fel, påminner överinspektör Sirpa Rinne-Nirva.

I fjol gjorde var tredje rörelseidkare och yrkesutövare korrigeringarna i skattedeklarationen via webbtjänsten.

- Nu hoppas vi att alla kunder korrigerar sina skattedeklarationer elektroniskt. Vi sparar i kostnader och får uppgifterna snabbt och direkt till Skatteförvaltningen, uppmuntrar Rinne-Nirva.

Näringsverksamhetens skattedeklaration ska alltid lämnas in

Rörelseidkare och yrkesutövare ska alltid lämna in näringsverksamhetens skattedeklaration och lättast går det elektroniskt. I år är den sista inlämningsdagen 4.4.

När man deklarerar på papper ska näringsverksamhetens uppgifter alltid lämnas in på deklarationsblankett 5. Blanketten har samma inlämningsdag 4.4 som i webbtjänsten.

Fastighetsbeskattningsuppgifterna kan lätt kontrolleras på webben

Den sista inlämningsdagen för fastighetsskattedeklarationen är 4.5 eller 13.5. Inlämningsdagen står på fastighetsbeskattningsbeslutets deklarationsdel.

Om det finns något att korrigera eller komplettera i uppgifterna går detta enkelt via webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet.

I alla webbtjänster sker inloggningen antingen med personliga nätbankskoder eller med en Katso-kod. Med hjälp av Katso-koden kan exempelvis en bokföringsbyrå komplettera skattedeklarationen för en rörelseidkare eller yrkesutövare.

Läs mer: