Många ändringar i beskattningen 2017 speciellt för företagare och företag

Skatteförvaltningens meddelande, 29.12.2016

Kommunikationen mellan företag och Skatteförvaltningen förändras i början av år 2017 betydligt när e-tjänsten Skattekonto avslutas och ersätts av e-tjänsten MinSkatt. På samma gång blir även deklarationen av skatter på eget initiativ elektronisk. Ändringarna kräver ett nytt datasystem och därför har vi serviceavbrott i Skattedeklarationens tjänster 29.12.2016–2.1.2017.

Efter årsskiftet kan man i MinSkatt deklarera och betala skatter som betalas på eget initiativ, t.ex. moms och arbetsgivarprestationer.

På samma gång ska skattedeklarationerna för moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter på eget initiativ börja lämnas elektroniskt. Pappersdeklarationer får lämnas endast av särskilda skäl, t.ex. tekniska problem.

Beskattningen av företagare blir mer flexibel eftersom skatteperioden kan väljas bland flera alternativ. Skatter på eget initiativ betalas och deklareras enligt skatteperioden. Skatteperiodens standardlängd är en kalendermånad. Från och med början av nästa år kan allt fler välja ett kalenderkvartal eller ett kalenderår som sin skatteperiod.

Dessutom ges företag vars omsättning under räkenskapsperioden är högst 500 000 euro möjligheten att redovisa moms som ska betalas på försäljning och moms som dras av för inköp enligt betalningsprincipen. Redovisning enligt betalningsprincipen förbättrar småföretagens likviditet.

De mest centrala ändringarna:

 • Deklarationerna ska lämnas in elektroniskt.
 • MinSkatt ersätter e-tjänsten Skattekonto.
 • Sammandraget ersätter skattekontoutdraget.
 • Det nya referensnumret för betalningar hittas i MinSkatt.
 • Korrigeringen av en deklaration av skatter på eget initiativ görs genom att lämna en ersättande deklaration.
 • Reglerna för påföljdsavgifter blir klarare.
 • Överföringen till indrivning från skattekontot tas bort.
 • Att ändra skatteperioden blir mer flexibelt. Fler småföretag kan välja kalenderkvartals- eller kalenderårsförfarande.
 • Möjligheten att verkställa momsbeskattningen enligt betalningsprincipen utvidgas. Läs mera (texten finns tills vidare bara på finska)
 • I framtiden behöver skattedeklarationen för skogsbruk inte lämnas in om den skattskyldige under skatteåret inte har haft verksamhet som påverkar beskattningen.
 • Apoteksavgiften som betalas av apotekare ersätts med en apoteksskatt.
 • Skötandet av bil- och punktbeskattningen flyttas från Tullen till Skatteförvaltningen 1.1.2017.
 • Läs mera: skatt.fi/ändringar2017

Skatteförvaltningens tjänster är stängda 29.12.2016–2.1.2017.
 

På grund av att Skatteförvaltningen tar i bruk ett nytt datasystem och nya e-tjänster är Skatteförvaltningens kundbetjäning stängd 29.12.2016–2.1.2017.

I årsskiftet är skattebyråerna stängda, servicenumren är ur bruk, chatten är stängd och Skatteförvaltningens e-tjänster fungerar endast delvis. Du ser hur e-tjänsterna har öppet här.

Pappersdokument tas under serviceavbrottet emot på huvudkontoren kl. 9–16.15.