Intensiv kontroll inom restaurangbranschen Resultatrik

Skatteförvaltningens meddelande, 29.3.2016

Till följd av skatterevisionens restaurangprojekt har man återkallat serveringstillstånd av 62 företag antingen permanent eller för viss tid. Misstankar om skatteflykt inom restaurangbranschen syns också i tipsen från finländarna.

Man har genomfört effektiverade revisioner inom restaurangbranschen i Skatteförvaltningens projekt som inleddes 2015. Hittills har man observerat skatteundandragande eller brister i bokföringen i cirka 66 procent av de kontrollerade företagen. Av dessa misstänks en tredjedel för grovt bokföringsbrott eller skattebedrägeri. 

– Det finns ett behov för en intensiv kontroll inom restaurangbranschen. Ett av målen med skatterevisionerna är att skapa bättre förutsättningar för ärliga företagare att klara sig i konkurrensen, konstaterar överinspektör Pia Ansamäki vid Skatteförvaltningen. 

Svart försäljning berövar serveringstillståndet 

Skatteförvaltningen samarbetar med andra myndigheter, bland annat Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira som styr genomförandet av alkohollagen i regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverken har utifrån skatterevisionerna bedömt restaurangernas tillförlitlighet och ekonomiska förutsättningar när det gäller servering av alkoholdrycker. I många fall har observationerna om till exempel omfattande svart försäljning visat att de lagstadgade tillståndskraven inte längre uppfylls. I sådana fall har regionförvaltningsverket återkallat serveringstillståndet.

– Serveringens tillståndsplikt gör det möjligt att avlägsna från branschen sådana företag som bryter mot de gemensamma spelreglerna, konstaterar gruppchef Kari Kunnas vid Valvira.

Myndighetssamarbetet har visat sig vara nödvändigt inom kampen mot grå ekonomi inom restaurangbranschen. Genom samarbetet kan man på ett effektivt sätt rikta de nödvändiga åtgärderna mot företag som drar sig undan skatter.

Restaurangbranschen i toppen bland inlämnade tips

Resultaten från skatterevisioner inom restaurangbranschen pekar åt samma håll som tipsen om skattefusk. Största delen, över 14 procent, av tipsen om skattefusk bland företag gäller just restaurangbranschen. På Skatteförvaltningen går man igenom alla tips och en del utnyttjas vid restaurangprojektets revisioner. 

– Mängden tips vittnar om att finländarna förargas över oärliga aktörer, summerar Ansamäki.

Restaurangprojektet pågår under våren. Branschen kommer att övervakas genom myndighetssamarbete också efter projektet.  

 

Mer information:
Skatteförvaltningen, skatterevisionens restaurangprojekt, 
Pia Ansamäki, överinspektör, tfn 020 613 5867
Jarkko Orjala, övervakningschef, tfn 020 612 4434

Valvira, Kari Kunnas, gruppchef, tfn 0295 209 610