Inbjudan till publicering av skattefelsrapport

Skatteförvaltningens meddelande, 29.1.2016

12.2.2016 kl. 9.00–10.00
Skatteförvaltningen, Vääksyvägen 4, Helsingfors

Välkommen till Skatteförvaltningens publicering av en rapport som estimerar skattefelet inom momsbeskattningen (Vääksyvägen 4, anmäl dig i receptionen i första våningen).

Vi presenterar en rapport om skattefelet inom momsbeskattningen i Finland. Rapporten har utarbetats i samarbete med Internationella valutafonden (IMF). Med skattefelet avses differensen mellan det lagenliga och det faktiska skatteutfallet. Dessutom estimerar rapporten hur olika skattestöd påverkar momsutfallet.

Detta är den mest omfattande utredningen som gjorts kring momsbeskattningens skattefel i Finland. Vi berättar bl.a. om hur momsbeskattningens skattefel i Finland placerar sig i en internationell jämförelse. Vi tar också upp hur den omvända momsskyldigheten som tagits i bruk inom byggbranschen har inverkat på skattefelet.

Efter själva publiceringen kan du bekanta dig med Skatteförvaltningens förnyade skattestatistik. Med hjälp av den nya statistiktjänsten kan man också göra egna statistiksökningar.

Anmäl dig senast 9.2.2016 med den här länken eller per e-post: maija.silpola@vero.fi.

Välkommen!

Skatteförvaltningen