Förhandsmeddelande: inkomstbeskattningsuppgifter blir offentliga 1.11.2016

Skatteförvaltningens meddelande, 21.9.2016

Fysiska personers och samfunds inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2015 blir offentliga på tisdagen den 1 november 2016 kl. 8.00.

Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

Skatteförvaltningen kan lämna ut fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i elektronisk format för redaktionella ändamål. De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna kan också läsas via kundterminaler på skattebyråerna. Byråerna har betjäning enligt ordinarie öppettider.

Anvisningen för beställning av fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter samt beställningsblanketten med bilagorna publiceras på skatt.fi onsdagen den 21 september 2016. Beställningsblanketterna postas till Skatteförvaltningen.

Beställningarna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den 7 oktober 2016. Uppgifter som beställts inom utsatt tid levereras till beställarna den 1 november 2016. Uppgifterna som beställts senare lämnas ut enligt separat överenskommelse.

Uppgifterna lämnas ut i CSV-format på ett USB-minne till den som uppgetts i beställningen som avhämtare. I samband med att uppgifterna lämnas ut kontrollerar vi avhämtarens identitet. Om det vid beställningstidpunkten är oklart vem som ska avhämta uppgifterna kan man ange två alternativa personer på beställningsblanketten.

Uppgifterna lämnas ut avgiftsfritt.

Platserna och tidpunkterna för utlämnande:

Helsingfors: 1.11.2016 fr.o.m. kl. 8.00 på adressen Vääksyvägen 4, Helsingfors. USB-minnena lämnas ut i entrén i den ordning som avhämtarna anländer. Fr.o.m. kl. 7.30 har vi reserverat ett arbetsutrymme med internetuppkoppling för journalisterna.

Jyväskylä: 1.11.2016 fr.o.m. kl. 8.00 på adressen Vapaudenkatu 58 A, Jyväskylä. USB-minnena lämnas ut i entrén i den ordning som avhämtarna anländer.

Offentliga samfundsbeskattningsuppgifter

Samfundskundernas offentliga uppgifter publiceras på skatt.fi som öppna data den 1 november 2016 kl. 8.00. Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter kan också läsas via kundterminaler på skattebyråerna. Byråerna har betjäning enligt de ordinarie öppettiderna.

Infopaket

Den 20 oktober publicerar vi på skatt.fi ett praktiskt infopaket där det finns information om t.ex.

  • var vi har kundterminaler som kan användas för att läsa offentliga beskattningsuppgifter
  • till vilket nummer man kan ringa för att be offentliga uppgifter
  • vilka av våra sakkunniga svarar på frågor och hur man får tag på dem.

Ytterligare information:

Mikko Mattinen, kommunikationsdirektör
mikko.mattinen@vero.fi
029 512 5048