Förfallodagen för fastighetsskatten är 5 september – totalbeloppet uppgår till 1,7 miljarder euro

Skatteförvaltningens meddelande, 1.9.2016

Fastighetsskattens första rat ska betalas senast måndagen 5.9. Betalningsuppgifterna finns på giroblanketterna för fastighetsskatt som skickades i våras.  Har man inte uppgifterna kvar kan man be om dem t.ex. via chatten på skatt.fi.

I år överskrider antalet fastighetsskatteskyldiga 2 miljoner. Beloppet som ska betalas i fastighetsskatt uppgår till 1,7 miljarder euro. I fjol betalade fler än en halv miljon kunder fastighetsskatten för sent. Förseningen orsakade kunderna nästan 3 miljoner euro i extra kostnader.

År 2016 är fastighetsskattens förfallodagar 5.9 och 20.10. Om fastighetsskatten är 170 euro eller mer betalas beloppet i två rater. Betalningsuppgifterna finns på giroblanketten som skickades med fastighetsbeskattningsbeslutet i våras. Genom att betala fastighetsskatten inom utsatt tid undviker man dröjsmålspåföljder.

Skatteförvaltningen rekommenderar e-faktura för rat två

Det går ännu att via nätbanken beställa en e-faktura för fastighetsskattens andra rat. E-faktureringen ska beställas senast 27.9. För att beställa e-fakturering behöver man bara nätbankkoderna och den skattskyldiges personbeteckning. E-faktureringen omfattar i så fall också eventuella kvarskatter och fr.o.m. 2017 även förskottsskatter.

Företags- och samfundskunder kan betala fastighetsskatten med nätfaktura. Skatteförvaltningen skickar nätfakturor för fastighetsskatten till alla de företag som kan ta emot sådana och som har en adress i nätfaktureringsregistret som upprätthålls av Tieke (Utvecklingscentralen för Informationssamhälle r.f.).

I chatten på skatt.fi kan man fråga efter försvunna betalningsuppgifter

I frågor som gäller betalning av fastighetsskatt betjänar både Skatteförvaltningens telefonservice och chatten på skatt.fi. Chatten har jour från 29 augusti till 6 september mellan kl. 9 och 16.15. Via chatten kan man bland annat fråga om sina betalningsuppgifter.

Har giroblanketter förkommit kan man vid behov beställa nya via skatt.fi/giroblanketter. De nya giroblanketterna kommer med posten inom cirka en vecka från beställningen.

Ytterligare information till medier:
överinspektör Erika Tuhkanen, p. 029 512 4290.