Så här lämnar du en omprövningsbegäran i MinSkatt

 1. Välj i punkten Funktioner Alla funktioner.

 2. Rulla ner till punkten Omprövningsbegäranden. Välj den omprövningsbegäran som du vill lämna – exempelvis Omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden. Anvisningen framskrider enligt detta val.

 3. Välj Ja i den första fasen. Välj sedan det beslut som du begär omprövning av. Du kan också välja flera beslut som omprövningsbegäran gäller.

  Om det finns flera beslut kan du filtrera dem exempelvis på basis av beslutsdagen eller skatteslaget. Fortsätt till följande fas som är Yrkanden och motivering.

 4. Skriv yrkanden och motiveringar i rätta textfält. Om din omprövningsbegäran gäller inkomstskatt för personer ska du precisera det som begäran gäller. Du kan också bifoga filer.

  Fortsätt till följande fas som är Kontaktuppgifter.

 5. Välj eller ange kontaktuppgifterna för en person som kan ge ytterligare uppgifter. Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 6. Vid behov kan du ännu redigera uppgifterna i tidigare faser med hjälp av knappen Föregående.

  När uppgifterna är rätt kan du skicka din begäran om omprövning. Därefter får du en mottagningsbekräftelse.

 7. Om uppgifterna är rätt kan du skicka din begäran om omprövning. Du får en bekräftelse på att sändningen lyckades.