Så här lämnar du en omprövningsbegäran i MinSkatt

  1. Du kan begära omprövning av beskattningen t.ex. via "Funktioner". Välj "Omprövningsbegäranden" i listan.

  2. Så här gör du en fritt formulerad begäran om omprövning:

    Välj "Omprövningsbegäran, fritt formulerad" i listan.

  3. Här väljer du vilket eller vilka beslut du vill begära omprövning av. Du kan välja flera beslut för omprövning. Det går också att filtrera fram olika beslutstyper i menyn.

  4. Skriv din begäran om omprövning inklusive motivering i fältet Omprövningsbegäran eller lägg till den som bilaga. Du kan också bifoga andra filer.

  5. Samtidigt kan du välja om du vill begära verkställighetsförbud eller -avbrott. Klicka på "Nästa".

  6. Välj eller uppge kontaktuppgifter för den person som kan ge ytterligare information, och förhandsgranska sedan uppgifterna genom att klicka på "Nästa".

  7. Om uppgifterna är rätt kan du skicka din begäran om omprövning. Du får en bekräftelse på att sändningen lyckades.