Så här lämnar du en omprövningsbegäran för år 2019 i MinSkatt

 1. Under punkten Funktioner ska du välja Alla funktioner.

 2. Rulla neråt på sidan tills du hittar rubriken Omprövningsbegäranden. Välj länken Omprövningsbegäran, inkomstskatt för personer, från och med 2018.

 3. Klicka vid året på länken Välj.

 4. Välj länken Lämna omprövningsbegäran vid den deklaration som du begär omprövning av. Om du till exempel begär omprövning av din personliga inkomstbeskattning ska du välja länken i punkten Uppgifter om inkomstskatt för personer.

 5. Kryssa för vilket ärende eller vilka ärenden du begär omprövning av – exempelvis Resekostnader. I de följande faserna kan du lägga till, ändra eller ta bort uppgifter om inkomster och avdrag i vilka du söker ändring.

  Samtidigt kan du välja om du vill begära verkställighetsförbud eller -avbrott.

 6. Rulla neråt på sidan. Välj eller ange också kontaktuppgifterna för en person som kan ge ytterligare information.

  Gå till fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 7. Kontrollera uppgifterna och korrigera dem vid behov: Ta bort uppgifterna som du vill redigera. Ange de rätta uppgifterna istället.

 8. Rulla neråt på sidan. Skriv i slutet av sidan en motivering till ändringarna i punkten Motivering till begäran om omprövning. Lägg vid behov till bilagor som klargör ärendet.

  Gå till fasen Övriga inkomster.

   

 9. Välj Ja i den punkt där du vill ange uppgifter som saknas om inkomster. I punkten som öppnas ska du ange uppgifterna som du inte hade uppgett tidigare.

  Skriv i slutet av sidan en motivering till ändringarna i punkten Motivering till begäran om omprövning. Lägg vid behov till bilagor som klargör ärendet.

  Gå till fasen Övriga avdrag.

 10. Välj Ja i den punkt som du söker ändring i. I punkten som öppnas ska du ange uppgifterna som du inte tidigare hade uppgett. Om du till exempel deklarerar nya resekostnader ska du välja Lägg till en ny resekostnad. Fyll i de riktiga uppgifterna i fönstret som öppnas och klicka till sist på OK.

 11. Skriv i slutet av sidan en motivering till ändringarna i punkten Motivering till begäran om omprövning. Lägg vid behov till bilagor som klargör ärendet.

  Gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

 12. Kontrollera att alla uppgifter är rätt.

 13. Om du vill gå tillbaka och korrigera uppgifterna ska du klicka på Föregående.

 14. När uppgifterna är rätt ska du klicka på Skicka.