Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Sökande av ändring i beskattningen – personkund

Du kan söka ändring i din beskattning efter att beskattningen har slutförts. Du kan söka ändring genom att begära omprövning skriftligen hos skatterättelsenämnden. 

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2023