Sökande av ändring i beskattningen – personkund

Du kan söka ändring i din beskattning efter att beskattningen har slutförts. Du kan söka ändring genom att begära omprövning skriftligen hos skatterättelsenämnden.