Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

Vilket skattekort används i januari?

I januari 2021 används ännu skattekortet för 2020. Skattesatsen är den samma som år 2020 men inkomstgränsen nollställs.

Du får skattekortet för 2021 både i MinSkatt och per post i december-januari. Efter att du har fått skattekortet för 2021 kan du söka ändring i det.