Vilket skattekort används i januari?

I januari 2020 används ännu skattekortet för 2019. Skattesatsen är den samma som år 2019 men inkomstgränsen nollställs.

Du kan också själv göra ett ändringsskattekort med 1.1.2020 som första giltighetsdag. Lämna skattekortet till din arbetsgivare före löneutbetalningsdagen för januari.

Så här beställer du ett ändringsskattekort för 2020 i MinSkatt

Läs mer om skattekort