Vilket skattekort används i januari?

Om du behöver i januari ett skattekort för exempelvis ett nytt arbete, ska du beställa ett ändringsskattekort för 2022 i MinSkatt. Välj i ansökan om skattekort från vilket datum du vill att ditt skattekort ska vara giltigt.

Om dina inkomster och din arbetsplats inte ändras, använder din arbetsgivare ännu skattekortet för 2021 i januari 2022. Skattesatsen är densamma som på det senaste skattekortet för 2021. Skattekortet för 2021 används även om det på skattekortet står att det är giltigt till och med den 31 december 2021. I januari används skattesatsen på skattekortet för 2021, inte tilläggsskattesatsen. Inkomstgränsen nollställs i början av året.

Du får skattekortet för 2022 i MinSkatt. Så här hittar du ditt giltiga skattekort i MinSkatt. Per post anländer skattekorten senast i januari.