När får jag skattekortet för 2021?

Du får skattekortet för 2021 både i MinSkatt och per post i december-januari. Efter att du har fått skattekortet för 2021 kan du söka ändring i det.