När får jag skattekortet för 2020?

Skattekortet för 2020 finns nu i MinSkatt. Detta skattekort tas i bruk 1.2.2020.

Om uppgifterna i skattekortet är föråldrade, kan du vid behov göra ett nytt skattekort i MinSkatt.

Du får även skattekortet per post i december eller januari om du inte tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden

Observera att du kan använda skattekortet för 2019 fram till slutet av januari 2020. Beräkningen av inkomstgränsen börjar från början i januari.