När behöver jag ett nytt skattekort?

Du behöver ett nytt skattekort om dina inkomster ändras eller om kortets inkomstgräns behöver ändras. Beställ ett nytt skattekort exempelvis om du byter arbetsplats eller blir arbetslös.

När du beställer skattekortet kan du också ange avdrag för det innevarande året. Då kan de beaktas i skatteprocenten.

Anvisning för att söka skattekort i MinSkatt