Hur kan jag höja min skattesats?

Om din årliga inkomstgräns överskrids behöver du alltid ett nytt skattekort.

Det kan finnas behov för en höjning om avdrag som du inte längre har år 2020 har använts vid beräkningen av skattesatsen (t.ex. kostnader för förvärvande av inkomst eller räntor).

Så här beställer du ett ändringsskattekort för 2020 i MinSkatt

Inkomstgränsen på skattekortet för 2020 gäller endast 11 månader (februari–december). Den uträkning som bifogats till skattekortet visar din faktiska årsinkomstgräns för 12 månader.