Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Ska du sommarjobba? Kom ihåg skattekortet

Du behöver ett skattekort även för ett kort sommarjobb eller avlönad praktik.

Ge skattekortet till arbetsgivaren i god tid före den första löneutbetalningen, så undviker du en förskottsinnehållning på 60 %.

Hur får du ett skattekort?

Alla som har fyllt 15 år får i början av året ett skattekort från Skatteförvaltningen per post. Du kan använda det för ditt sommarjobb. Om du inte längre har kvar det skattekortet eller om dess inkomstgräns inte är tillräckligt hög, behöver du ett nytt skattekort.

Svara på frågorna nedan genom att välja det alternativ som motsvarar din situation. Du får anvisningar efter det.