Skattekort till flera arbetsgivare

Om du arbetar för flera arbetsgivare eller har tillfälliga biinkomster behöver du ett skattekort för biinkomster. I vissa fall kan ett frilansskattekort vara lämpligt.

Läs anvisningar om hur du beställer ett skattekort som passar för din situation:

Flera arbetsgivare utöver huvudsyssla

När du beställer ett skattekort för biinkomst behöver du också uppgifter om lönerna från huvudsyssla (intjänade inkomster, uttagna skatter och en uppskattning av årsinkomsterna).

Beställ separata skattekort för huvudsyssla och bisyssla om du har en eller flera arbetsgivare utöver din huvudsyssla. Båda skattekorten har samma grundprocent upp till den inkomstgräns som du angett och en tilläggsprocent för den överstigande delen. Se själv till att den beräknade inkomstgränsen räcker för hela året.

Så här beställer du ett skattekort:

 1. Gå till fas 2: ”Inkomster och avdrag”.

 2. Fyll i punkten ”Löner och naturaförmåner från bisyssla”. Uppskatta dina bruttobiinkomster för hela året. Anteckna också de bruttoinkomster du fått i början av året samt förskottsinnehållningen från början av året.

 3. Markera om arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier ska tas ut från dina biinkomster.

  Arbetspensionspremien tas ut av 17–67-åringar och arbetslöshetsförsäkringspremien av 17–64-åringar.

 4. Fyll i punkten ”Löner och naturaförmåner från huvudsyssla”. Uppskatta hela årets lön från huvudsyssla och eventuella andra inkomster.

 5. Gå till fas 3: ”Beräkningens resultat”. Du ser din skattesats samt de uppgifter som har använts för beräkning av skattesatsen.

 6. Fortsätt till fas 4: ”Leveranssätt och inlämnande av uppgifterna”. Fyll i den adress dit skattekortet ska skickas och sänd uppgifterna till Skatteförvaltningen. Vi skickar inte skattkortet med e-post. Du kan själv skriva ut skattekortet eller spara det i pdf-format.

 

Flera arbetsgivare men ingen egentlig huvudsyssla
– exempelvis studerande och korttidsjobb

Du kan använda ett skattekort för biinkomst med årlig inkomstgräns, om du exempelvis är studerande och korttidsjobbar för flera arbetsgivare. Se själv till att den uppskattade inkomstgränsen räcker för hela året. Du kan ge kopior av skattekortet till alla dina arbetsgivare, men spara det ursprungliga skattekortet.

Så här beställer du ett skattekort:

 1. Gå till fas 2: ”Inkomster och avdrag”.

 2. Fyll i punkten ”Löner och naturaförmåner från bisyssla”. Anteckna också de bruttoinkomster du fått i början av året samt förskottsinnehållningen från början av året.

 3. Välj alternativet ”Arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier ska tas ut från biinkomsterna”.

  Arbetspensionspremien tas ut av 17–67-åringar och arbetslöshetsförsäkringspremien av 17–64-åringar.

 4. Anteckna noll, dvs. 0,00, som eventuella löneinkomster under ”Löner och naturaförmåner från huvudsyssla”.

 5. Om du får studiepenning eller någon annan förmån, såsom föräldrapenning, ska du också fylla i punkterna ”Studiepenning” och ”Förmåner”.

 6. Gå till fas 3: ”Beräkningens resultat”. Du ser din skattesats samt de uppgifter som har använts för beräkning av skattesatsen.

 7. Fortsätt till fas 4: ”Leveranssätt och inlämnande av uppgifterna”. Fyll i den adress dit skattekortet ska skickas och sänd uppgifterna till Skatteförvaltningen. Vi skickar inte skattkortet med e-post. Du kan själv skriva ut skattekortet eller spara det i pdf-format.

Tillfälliga biinkomster – exempelvis mötesarvoden

Vid årsskiftet får du ett s.k. grundskattekort och ett bifogat skattekort för biinkomster. Du kan använda det för tillfälliga biinkomster, exempelvis för mötesarvoden. Skattekortet för biinkomst har bara en tilläggsprocent utan inkomstgräns.

Beställ skattekortet vid behov så här:

 1. I fas 1 ”Kunduppgifter och skattekort” ser du uppgifter om din skattesats.

  Klicka nere på sidan på länken ”Jag beställer ett skattekort för biinkomster med tilläggsprocent”.

 2. Fortsätt till fas 4: ”Leveranssätt och inlämnande av uppgifterna”. Fyll i den adress dit skattekortet ska skickas och sänd uppgifterna till Skatteförvaltningen. Vi skickar inte skattkortet med e-post. Du kan själv skriva ut skattekortet eller spara det i pdf-format.

Frilans

Om du har flera samtidiga arbetsavtalsförhållanden – vanligtvis minst 4–5 arbetsgivare – kan du få ett s.k. frilansskattekort i stället för skattekortet för biinkomst.

Frilansskattekortet motsvarar skattekortet för biinkomst. Den största skillnaden mot skattekortet för biinkomst är att frilansskattekortet bara har en innehållningsprocent utan inkomstgränser. Skattesatsen baserar sig på de årsinkomster som du uppskattat.

Eftersom frilansskattekortet inte har några inkomstgränser är det viktigt att du följer upp dina inkomster och vid behov beställer ett nytt skattekort.

Det ursprungliga frilansskattekortet behöver inte lämnas till arbetsgivaren, utan du kan ge en kopia av det.

När du beställer ditt första frilansskattekort måste du antingen ringa oss eller besöka skattebyrån. Efter det kan du beställa kortet på nätet.

Beställ skattekortet på nätet

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt