Skattekort till flera arbetsgivare

Det finns endast ett skattekort för alla löneinkomster. Du kan visa upp samma skattekort för flera arbetsgivare. För biinkomster beräknas inte längre en egen skattesats. Skattekorten har en enda inkomstgräns för hela årets inkomster.

När du ansöker om skattekort ska du uppskatta dina inkomster för hela året. Ange alla löneinkomster i samma punkt – de behöver inte längre delas in i lön för huvudsyssla och bisyssla.

Beställ skattekortet i MinSkatt

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt