Skattekortet för 2018 har fåtts eller sökts tidigare än 1.11.2018

Du kan använda skattekortet till och med 31.1.2019.

Skattekort för 2018 söks 1.11–31.12.

Du kan inte längre få ett frilansskattekort utan inkomstgräns och inte heller ett skattekort för biinkomster utan inkomstgräns.

Sök ett skattekort för biinkomster med en inkomstgräns. Deklarera dina årsinkomster för skattekortet.

Skattekort 2019

Du får ett skattekort för lön med en årlig inkomstgräns hemskickad i december–januari.

Skattekorten med en inkomstgräns har en inkomstgräns för hela årets inkomster. Samma skattekort lämpar sig för alla löneinkomster och alla prestationsutbetalare använder den samma förskottsinnehållningssatsen som anges på skattekortet.

Skattekort till flera arbetsgivare

Skattekort till flera arbetsgivare

Om du arbetar för flera arbetsgivare eller har tillfälliga biinkomster behöver du ett skattekort för biinkomster med en årlig inkomstgräns.

Se anvisningen om hur du beställer ett skattekort

Flera arbetsgivare utöver huvudsyssla

När du beställer ett skattekort för biinkomster behöver du också uppgifter om lönen från huvudsyssla (intjänade inkomster, uttagna skatter och en uppskattning av årsinkomsterna).

Beställ separata skattekort för huvudsyssla och bisyssla om du har en eller flera arbetsgivare utöver din huvudsyssla. Båda skattekorten har samma skattesats (grundprocent) upp till den inkomstgräns som du angett och en tilläggsprocent för den överstigande delen. Se själv till att den uppskattade inkomstgränsen räcker för hela året.

Flera arbetsgivare men ingen egentlig huvudsyssla

– exempelvis studerande och korttidsjobb

Du kan använda ett enda skattekort för biinkomster med en årlig inkomstgräns om du exempelvis är studerande och korttidsjobbar för flera arbetsgivare. Se själv till att den uppskattade inkomstgränsen räcker för hela året. Du kan ge kopior på skattekortet till alla dina arbetsgivare men du ska spara det ursprungliga skattekortet.

Tillfälliga biinkomster – exempelvis mötesarvoden

Vid årsskiftet har du fått ett s.k. grundskattekort och ett bifogat skattekort för biinkomster. Du kan använda det för tillfälliga biinkomster, till exempel för mötesarvoden. Skattekortet för biinkomster har bara en tilläggsprocent utan inkomstgräns. Om du behöver ett skattekort för biinkomster ska du söka ett skattekort för biinkomster med en årlig inkomstgräns.

Skattekort för biinkomster fr.o.m. november 2018
Från november 2018 kan du inte längre få ett skattekort utan inkomstgräns för löneinkomster och inte heller ett skattekort för biinkomster utan inkomstgräns.
Skattekortet för biinkomster slopas i sin helhet år 2019. Det kommer att finnas ett enda skattekort med en årlig inkomstgräns för alla löneinkomster.

 Frilans

Om du är anställd i flera arbetsavtalsförhållanden samtidigt – vanligtvis minst 4–5 arbetsgivare – har du kunnat få ett s.k. frilansskattekort i stället för ett skattekort för biinkomster.

Frilansskattekortet har varit likartat som skattekortet för biinkomster. Den största skillnaden jämfört med skattekortet för biinkomst har varit att frilansskattekortet bara har haft en innehållningsprocent utan inkomstgräns. Skattesatsen har baserat sig på de årsinkomster som du uppskattat.

Frilansskattekort fr.o.m. november 2018
Från och med november 2018 kan du inte längre få ett frilansskattekort utan inkomstgräns utan du ska alltid deklarera dina årsinkomster. Om du behöver ett skattekort ska du söka ett skattekort för biinkomster med en årlig inkomstgräns.
År 2019 slopas frilansskattekortet i sin helhet. Samma skattekort med en årlig inkomstgräns lämpar sig för alla löneinkomster.

Tilaa verokortti OmaVerossa

Voit tilata verokortin myös muilla tavoilla