Du jobbar vid sidan av studierna – så här beställer du ett skattekort

Om du arbetar vid sidan av studierna behöver du ett skattekort för lönen.

Det behöver inte lämnas till arbetsgivaren. Det räcker att du ger arbetsgivaren en kopia eller visar upp skattekortet för hen.

Så här beställer du ett skattekort:

 1. På ingångssidan i MinSkatt ska du välja länken "Skattekort och förskottsskatt" som finns under Funktioner.

 2. Klicka på "Beställ ett nytt skattekort".

 3. I den första fasen ser du de kunduppgifter som påverkar din beskattning. Om uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 2. Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 4. I den andra fasen ser du de löneuppgifter som Skatteförvaltningen har. Kontrollera uppgifterna om dina inkomster och gör de ändringar som behövs.

  Exempelvis: Om din uppskattning av lönen har ändrats ska du välja endera: "Jag lämnar en uppskattning av hela årets lön" eller "Jag anger en uppskattning av lönen för resten av året".

  Räkna samman lönerna, semesterpenningarna och naturaförmånerna som du får från allt ditt lönearbete under året. Deklarera lönens totala bruttobelopp, dvs. dra inte av skatter och avgifter som tagits ut.

  Beräkna inte studiestödet med i lönen. Sådana inkomster ska du deklarera separat i följande fas.

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 3. Övriga inkomster.

 5. Deklarera studiestödet som FPA betalat genom att välja "Ja" vid punkten "Studiepenning".

 6. Ange hur mycket du får i studiepenning per månad. Deklarera också om FPA verkställer förskottsinnehållning på studiepenningen.

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 4. Övriga avdrag.

 7. Deklarera eventuella avdrag i den här fasen.

  Exempelvis: Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats kan du deklarera genom att välja "Ja" vid punkten "Resekostnader". (Se anvisningen Så här deklarerar jag resekostnader i MinSkatt).

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 5. Leveranssätt.

 8. Välj första giltighetsdag och leveranssätt för skattekortet.

  Du kan få skattekortet endast i MinSkatt eller utöver MinSkatt per post till din eller arbetsgivarens adress.

 9. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.

  Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja "Spara som halvfärdig". Skatteförvaltningen behandlar inte deklarationen förrän du har skickat den.

 10. Om uppgifterna är rätt ska du klicka på "Skicka"

  Efter att du skickat uppgifterna levereras det nya skattekortet till den mottagare som du har valt. Skattekortets uppgifter visas också alltid i MinSkatt.