Du jobbar vid sidan av studierna – så här beställer du ett skattekort

Om du arbetar vid sidan av studierna behöver du ett skattekort för lönen.

Ett skattekort för biinkomster är lämpligt för studerande. Det behöver inte lämnas till arbetsgivaren. Det räcker att du ger arbetsgivaren en kopia eller visar upp skattekortet för hen.

Så här beställer du ett skattekort:

  1. Gå till fas 2: ”Inkomster och avdrag”. Fyll i uppgifter vid ”Förvärvsinkomster” enligt följande anvisningar.


  2. Fyll i punkten ”Löner och naturaförmåner från bisyssla” Uppskatta dina bruttolöneinkomster för hela året. Anteckna också de bruttoinkomster du fått i början av året samt förskottsinnehållningen från början av året.

  3. Välj alternativet ”Arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna ska tas ut från biinkomsterna”. Tryck på ”OK”. Du kommer nu tillbaka till föregående sida.

  4. Fyll i punkten ”Studiepenning”. Ange hur mycket du får i studiepenning per månad. Tryck på ”OK”. Du kommer nu tillbaka till föregående sida.

  5. Gå till fas 3: ”Beräkningens resultat”. Du ser din skattesats och de uppgifter som har använts för beräkning av skattesatsen.

  6. Fortsätt till fas 4: ”Leveranssätt och inlämnande av uppgifterna”. Fyll i den adress dit skattekortet ska skickas och sänd uppgifterna till Skatteförvaltningen. Vi skickar inte skattekortet med e-post. Du kan själv skriva ut skattekortet eller spara det i pdf-format.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken