Svensk pension på skattekortet

Kontakta skattebyrån då du flyttar till Finland eller den svenska pensionen börjar löpa. Skattebyrån ger dig ett skattekort för finsk pension med en skattesats i vilken den svenska pensionen har beaktats. Om du under året betalar en högre skattesats för din finska pension behöver du inte i efterhand betala kvarskatt och eventuella räntor.

Sjukvårdspremie

Personer som bor i Finland påförs vid beskattningen en sjukvårdspremie som är mindre än 2 % av inkomsterna. Om du har pensionsinkomster från Finland och Sverige, beräknas premien utifrån det sammanlagda beloppet av dessa pensioner. Premien kan inte vara större än den pension som du får från Finland.

Mer information om beskattning av svensk pension.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken