Så här gör du ett skattekort för pensionsinkomster

För skattekortet behöver du uppgifter om dina inkomster och avdrag. Ta fram ditt pensionsbeslut.

Det ingår flera faser i beställningen av ett skattekort.

 • Du kommer framåt genom att på sidan välja knappen Följande.
 • Du kommer bakåt genom att välja Föregående.
 • Om du vill fortsätta med att beställa skattekortet senare ska du välja Spara som halvfärdig.

Anvisningar om hur skattekortet beställs:

Så här använder du MinSkatt

 1. Logga in i MinSkatt (öppnas i ett nytt fönster)

  När du loggar in i MinSkatt ska du autentisera dig elektroniskt. Du behöver exempelvis nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

 2. Sök punkten Funktioner och välj länken Skattekort och förskottsskatt.

 3. Välj Beställ ett nytt skattekort.

  Det finns inget separat pensionsskattekort utan du beställer ett skattekort på samma sätt som exempelvis ett skattekort för en ny arbetsplats. Du anger dock i din beställning uppgifter om pensionen.

 4. Gå till punkten Val av skatteår. Om du behöver ett nytt skattekort för i år ska du välja Skattekort för det innevarande året. Den här punkten visas för dig när det är möjligt att också beställa ett skattekort för följande år i MinSkatt.

 5. Nu ser du dina uppgifter. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Gå till följande fas som är Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 6. Fyll i punkten Löner och naturaförmåner.

  Uppskatta dina inkomster för hela året till bruttobelopp, det vill säga utan skatt.
  Beräkna med alla löner och exempelvis semesterpenningen.

  Beakta löner från ingången av året och även kommande löner.
  Ange förskottsinnehållningen för början av året, det vill säga skattebeloppet i euro.

  När uppgifterna är rätt ska du gå till följande fas som är Övriga inkomster.

 7. Ta fram pensionsbeslutet och gå till punkten Pensioner. Välj Ja för att ange pensionsuppgifterna.

 8. Välj Lägg till en ny pension.

 9. I menyn ska du välja utbetalarens namn, det vill säga pensionsutbetalaren.
  Välj också pensionens slag, såsom ålderspension.

  Kontrollera följande uppgifter i pensionsbeslutet och ange dem i beställningsblanketten för skattekort:

  • startdatumet och slutdatumet för betalningen av pension för i år
  • om pensionen betalas ut varje månad
  • pensionsbeloppet i euro i månaden.

  Om du beställer ett skattekort mitt under året ska du också ange:

  • den pension du fått under året
  • förskottsinnehållningen på pensionen från och med januari fram till den här dagen, det vill säga hur mycket skatt du har betalat på pensionen under början av året.
   (Ange också den pension du fått för ett tidigare år om den betalats ut i år.)
 10. Om du yrkar på periodisering av pensionsinkomsten ska du välja Ja. Fyll sedan i periodens start- och slutdatum samt pensionsbeloppet.

  Du kan yrka på periodisering om du i år har fått minst 500 euro sådan pension som gäller en minst 3 månader lång period före detta år.

 11. När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 12. Du ser nu ett sammandrag av de uppgifter som du har angett.
  Om uppgifterna är rätt ska du fortsätta till följande fas. Om du vill korrigera uppgifterna ska gå till tidigare faser med knappen Föregående.

 13. Om du har andra inkomster ska du ange dem till följande.

  Exempelvis: Om du får hyresinkomster ska du välja alternativet Ja för att ange uppgifterna.

  När uppgifterna är rätt ska du gå till följande fas som är Övriga avdrag.

 14. Ange eventuella avdrag i den här fasen.

  Exempelvis hushållsavdrag kan du ange genom att välja Ja i punkten Hushållsavdrag. (Se anvisningen Så här deklarerar du hushållsavdrag i MinSkatt).

  När uppgifterna är rätt ska du gå till följande fas som är Leveranssätt.

 15. Välj skattekortets första giltighetsdag.

  Skattekortet skickas direkt till pensionsutbetalaren. Pensionsskattekortets uppgifter ser du alltid också i din postlåda i MinSkatt.

 16. Kontrollera ännu samtliga uppgifter. Om det finns fel i uppgifterna ska du korrigera dem. Med knappen Föregående kommer du till tidigare faser.

  Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja Spara som halvfärdig. Skatteförvaltningen behandlar inte din beställning av skattekort innan du har skickat den.

 17. Skicka. När alla uppgifter för skattekortet är rätt ska du välja Skicka.

  Om du lade till eller korrigerade uppgifter ska du komma ihåg att till sist skicka skattekortsbeställningen. Tryck på knappen där det står skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din beställning av skattekort.

  Ditt skattekort skickas direkt till pensionsutbetalaren. Skattekortets uppgifter visas också alltid i MinSkatt.

Beställ ett skattekort i MinSkatt

Du kan också beställa skattekortet så här:

 • Ring numret 029 697 000. Samtalet är avgiftsbelagt.
 • Besök skattebyrån. Se skattebyråernas kontaktuppgifter.

Beställ vid behov ett nytt skattekort följande år

Under de följande åren får pensionsutbetalaren årligen förskottsinnehållningsuppgifterna direkt från Skatteförvaltningen.

Observera dock att om du går i pension i november-december behöver du beställa ett skattekort för pensionsinkomster även det följande året. Detta beror på att pensionsuppgifterna inte hinner i tid till Skatteförvaltningen för följande års skattekort. Vid årsskiftet får du hem ett skattekortsbeslut i vilket du kan kontrollera om en förskottsinnehållningssats har beräknats för pensionen.

Information om skattekort för pension och skattesatsen

Dina pensionsinkomster ändras eller pensionen började löpa i slutet av föregående år

Om din pension ändras under året får Skatteförvaltningen inte information om det. Då måste du själv skaffa dig ett nytt skattekort.

För skattekortet behöver du ett beslut om den ändrade pensionen och uppgifter om dina övriga inkomster sedan början av året.

Dina gamla pensionsuppgifter finns färdigt hos Skatteförvaltningen om man redan tidigare beräknat ett skattekort enligt dem.

Skatteförvaltningen skickar det nya skattekortet direkt till pensionsutbetalaren.

Du är pensionerad men arbetar samtidigt

För tillfälliga löneinkomster behöver du ett skattekort för lön. Skattesatsen för pensionen förblir i regel oförändrad, i synnerhet om lönebeloppet är lågt. Innan du börjar arbeta lönar det sig att kontakta pensionsutbetalaren och ta reda på hur arbetet påverkar din pension.

Som deltidspensionär behöver du separata skattekort för pensionsinkomsterna och löneinkomsterna eftersom löneinkomster utgör lön.

 

För skattekortet behöver du ett pensionsbeslut om din kommande pension samt en redogörelse för inkomsterna och avdragen sedan början av året. Du får samma skattesats för löneinkomsten och deltidspensionen. Du kan använda samma skattekort för lön för flera lönebetalare samtidigt.

Skatteförvaltningen skickar det nya pensionsskattekortet direkt till pensionsutbetalaren.

Om du får ålderspension (arbetspension samt folkpension och garantipension) kan du arbeta fritt: löneinkomsterna påverkar inte pensionen. Däremot finns det vissa begränsningar för hur du kan arbeta om du får exempelvis invalidpension. Kontakta alltid pensionsutbetalaren i förväg och ta reda på hur arbetet påverkar din pension.