Så här gör du ett skattekort för pensionsinkomster

Du behöver ett eget skattekort för pensionsinkomster. Beställ ett skattekort för pension genast när du fått pensionsbeslutet.

Det lönar sig att skaffa skattekortet redan i god tid före pensionens första utbetalningsdag. På pension tas ut en förskottsinnehållning enligt 40 procent om pensionsutbetalaren inte har fått ditt skattekort för pension.

Anvisningar om hur skattekortet beställs:

Beställ ett skattekort för pensionsinkomster på nätet

Så här beställer du skattekortet:

 1. På ingångssidan i MinSkatt ska du välja länken "Skattekort och förskottsskatt" som finns under Funktioner.

 2. Klicka på "Beställ ett nytt skattekort".

 3. I den första fasen ser du de kunduppgifter som påverkar din beskattning. Om uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 2. Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 4. Fyll i punkten "Löner och naturaförmåner". Uppskatta dina bruttoinkomster för hela året. Räkna ihop de löner som du fått innan du gått i pension och de löner du fått efter att du gått i pension, exempelvis semesterpenning. Anteckna också de bruttoinkomster du fått i början av året samt förskottsinnehållningen från början av året.

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 3. Övriga inkomster.

 5. Ta fram pensionsbeslutet och gå till punkten "Pensioner". Välj "Ja" för att ange pensionsuppgifterna.

 6. På sidan som öppnas ska du klicka på länken "Lägg till en ny pension".

 7. I menyn ska du välja betalarens namn, dvs. pensionsbetalaren, och typen av pension (t.ex. ålderspension)

  Kontrollera följande uppgifter i pensionsbeslutet och anteckna dem i blanketten för beställning av skattekort:

  • startdatum och slutdatum för betalning av pension för det innevarande året
  • om pensionen betalas ut varje månad
  • pensionsbeloppet i månaden

  Om du ansöker om skattekort mitt under året ska du också ange:

  • den pension du fått under året
  • förskottsinnehållningen på pensionen fr.o.m. januari till den här dagen (ange också den pension du fått för ett tidigare år om den betalats ut under det innevarande året).
 8. Om du begär periodisering av pensionsinkomst ska du välja "Ja" och fylla i start- och slutdatum samt pensionsbeloppet.

  Du kan begära periodisering om du under året retroaktivt fått sammanlagt minst 500 euro i pension och pensionen hänför sig till en minst 3 månader lång tid före skatteåret.

 9. När uppgifterna är rätt ska du klicka på OK.

 10. Du ser de angivna uppgifterna i sammandraget.

 11. Om du har andra inkomster ska du deklarera dem i den här fasen.

  Exempelvis: Om du får hyresinkomster ska du välja alternativ "Ja" för att ange uppgifterna.

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 4. Övriga avdrag.

 12. Deklarera eventuella avdrag i den här fasen.

  Exempelvis: Hushållsavdrag kan du deklarera genom att välja "Ja" vid punkten "Hushållsavdrag". (Se anvisningen Så här deklarerar jag hushållsavdrag i MinSkatt).

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 5. Leveranssätt.

 13. Skattekortet skickas direkt till pensionsutbetalaren. Skattekortets uppgifter visas också alltid i MinSkatt.

 14. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.

  Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja "Spara som halvfärdig". Skatteförvaltningen behandlar inte deklarationen förrän du har skickat den.

 15. Om uppgifterna är rätt ska du klicka på "Skicka".

I fortsättningen får pensionsutbetalaren årligen förskottsinnehållningsuppgifterna direkt från Skatteförvaltningen.

 

Observera dock att om du går i pension i slutet av året ska du också ansöka om ett skattekort för pensionsinkomster det följande året. Skatteförvaltningen har inte nödvändigtvis hunnit få pensionsuppgifterna för det följande året i tid för följande års beskattning. Vid årsskiftet får du hem ett beslut om skattekort, varav du kan kontrollera om en förskottsinnehållningssats har beräknats för pensionen.

Dina pensionsinkomster ändras eller pensionen började löpa i slutet av föregående år

Om din pension ändras under året får Skatteförvaltningen inte information om det. Då måste du själv skaffa dig ett nytt skattekort.

För skattekortet behöver du ett beslut om den ändrade pensionen och uppgifter om dina övriga inkomster sedan början av året.

Dina gamla pensionsuppgifter finns färdigt hos Skatteförvaltningen om man redan tidigare beräknat ett skattekort enligt dem.

Skatteförvaltningen skickar det nya skattekortet direkt till pensionsutbetalaren.

Du är pensionerad men arbetar samtidigt

För tillfälliga löneinkomster behöver du ett skattekort för lön. Skattesatsen för pensionen förblir i regel oförändrad, i synnerhet om lönebeloppet är lågt. Innan du börjar arbeta lönar det sig att kontakta pensionsutbetalaren och ta reda på hur arbetet påverkar din pension.

Som deltidspensionär behöver du separata skattekort för pensionsinkomsterna och löneinkomsterna eftersom löneinkomster utgör lön.

 

För skattekortet behöver du ett pensionsbeslut om din kommande pension samt en redogörelse för inkomsterna och avdragen sedan början av året. Du får samma skattesats för löneinkomsten och deltidspensionen. Du kan använda samma skattekort för lön för flera lönebetalare samtidigt.

Skatteförvaltningen skickar det nya pensionsskattekortet direkt till pensionsutbetalaren.

Om du får ålderspension (arbetspension samt folkpension och garantipension) kan du arbeta fritt: löneinkomsterna påverkar inte pensionen. Däremot finns det vissa begränsningar för hur du kan arbeta om du får exempelvis invalidpension. Kontakta alltid pensionsutbetalaren i förväg och ta reda på hur arbetet påverkar din pension.