Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Pension från Sverige

Sverige har beslutat att sluta betala garantipension till utlänningar. Den svenska garantipensionen är med i beräkningen av skattekortet och sålunda blir skattesatsen för stor på grundskattekortet för 2023. I dessa situationer är det alltid på sin plats att göra ett ändringsskattekort i MinSkatt eller genom att ringa servicenumret 029 497 001.

Om du får pension från Sverige beskattas den i Sverige. Pensionen påverkar emellertid också beskattningen i Finland. Du kan ansöka om ett skattekort för din finska pension med en skattesats i vilken den svenska pensionen har beaktats. Om du under årets gång betalar en högre skattesats för din finska pension behöver du inte i efterhand betala kvarskatt och eventuella räntor.

Om den pension som du får från Sverige överstiger 7 000 euro påförs pensionen förskottsskatt. När du ansöker om ett nytt skattekort eller ett ändringsskattekort kan du välja att betala skatterna som förskottsskatt eller att pensionen ska beaktas i skattesatsen för innevarande år.

Ansök om ett skattekort eller förskottsskatt för pension i MinSkatt

Deklarera de pensionsinkomster som du får från utlandet och skatt betalad utomlands i punkten Utlandsinkomster.

Använd dessa om du lämnar in uppgifter på en pappersblankett:

Om du flyttade till Finland eller började få pension från Sverige först efter den 4 april 2008 används den så kallade avräkningsmetoden i beskattningen av din pension. Den svenska pensionen beskattas i Finland, men den svenska skatten avräknas (dras av) från den finländska skatten. Avdraget kan dock inte vara större än skatten som du skulle betala för den svenska pensionen i Finland.

Huruvida du anses vara allmänt eller begränsat skattskyldig i Sverige påverkar också beskattningen av pensionsinkomsten i Sverige.

Så här beskattas du i Sverige

På en begränsat skattskyldig persons pension tas i Sverige i regel ut en så kallad SINK-skatt som från och med 2018 varit 25 %. Om du från Sverige får allmän pension på basis av en socialförsäkring kan en del av pensionen vara skattefri i Sverige.

Den skattefria delen är högst 3055 SEK i månaden för 2021 och högst 3035 SEK för 2020. Om en pension som utbetalas i Sverige i sin helhet understiger den skattefria delen, tas ingen skatt ut på pensionen i Sverige.

Det nordiska skatteavtalet ändrades i början av 2009. Om du bodde i Finland den 4 april 2008 då avtalet undertecknades och redan då fick pension från Sverige har beskattningen av din pension inte ändrats, med andra ord tillämpas fortfarande den så kallade undantagandemetoden i beskattningen av pensionen du får från Sverige. Om du har pensions- eller förvärvsinkomster även från Finland, beräknas den finländska skattesatsen utifrån dina totala inkomster (inkomsten från Finland + inkomsten från Sverige). Du betalar dock endast skatt till Finland på dina finländska inkomster. Undantagandemetoden tillämpas så länge du bor oavbrutet i Finland.

Svensk pension och finländsk skattedeklaration

Spara den pensionsutredning som du får av den svenska pensionsanstalten i början av året (kontrolluppgift). Du behöver utredningen på våren när du granskar den finländska skattedeklarationen. Den finländska skattedeklarationen och det finländska beskattningsbeslutet innehåller i regel en anteckning om din pension från Sverige och dess inverkan på den finländska beskattningen.

Gör så här när du får den finländska skattedeklarationen:

Deklarera i MinSkatt

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster.

Så här deklarerar du på pappersblanketter

Om det inte finns något att tillägga eller korrigera, behöver du inte göra någonting.

Sidan har senast uppdaterats 13.12.2022