Pensionär som flyttar till Spanien – du kan överföra din beskattning till Spanien

Om du vill att beskattningen av din pension överförs till Spanien kan du ansöka om ett skattekort för det i Finland.

Lämna ansökan på blankett 6207a.

Bifoga till ansökan

  • ett intyg som skattemyndigheten i den andra staten utfärdat över den globala skattskyldigheten i denna stat (ett s.k. intyg över hemvist)
  • en redogörelse för att du har en permanent bostad i Spanien, t.ex. en kopia av köpebrevet eller hyreskontraktet
  • en redogörelse för att du har avstått från ditt hem i Finland – exempelvis en kopia av köpebrevet, ett intyg över att du sagt upp ditt hyresavtal eller en redogörelse för att du hyrt ut din ägarbostad.

Sjukvårdspremien betalas i Finland

Även om du skulle bo permanent i Spanien ersätter Finland vanligtvis dina sjukvårdskostnader i Spanien. Därför ska du betala den försäkrades sjukvårdspremie i Finland. Premien är cirka 1,53 % av pensionen. EU:s förordning om social trygghet 883/2004 innehåller bestämmelser om ersättningen av sjukvårdskostnader.