Så här beställer du ett skattekort för föräldraledighet

Så här beställer du skattekortet:

  1. Gå till fas 2: ”Inkomster och avdrag”. Fyll i uppgifter vid ”Förvärvsinkomster” enligt följande anvisningar.

  2. Vid punkt ”Förmåner” fyller du i de moderskaps- och föräldrapenningar du har fått. Lägg till uppgifter på sidan som öppnar sig genom att klicka på länken ”Ny förmån”.

  3. Vid punkten ”Löner och naturaförmåner från huvudsyssla” uppdaterar du eventuella andra inkomster. Sådana inkomster är exempelvis löner som du fått under innevarande år.

  4. Gå till fas 3: ”Beräkningens resultat”. Du ser din skattesats för resten av året och de uppgifter som har använts för beräkning av skattesatsen.

  5. Fortsätt till fas 4: ”Leveranssätt och inlämnande av uppgifterna”. Skicka uppgifterna. Skatteförvaltningen skickar skattekortet på elektronisk väg till FPA. Du kan också lägga till en annan förmånsbetalare som mottagare.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken