Inkomster och avdrag som använts för att beräkna skattesatsen för 2020

Du får skattekortet för 2020 både i MinSkatt och per post i december-januari. Skattekortet träder i kraft 1.2.2020. Skattesatsen på skattekortet för år 2020 beräknas på basis av inkomst- och avdragsuppgifterna från beskattningen för 2018.

Om du har ansökt om ändringsskattekort för 2019 har skattesatsen för 2020 beräknats på basis av de uppgifter som du har lämnat för ändringsskattekortet.

De inkomster och avdrag som använts vid beräkningen av skattesatsen syns på beslutet som skickats med skattekortet.

Kapitalinkomster och skattesats

Kapitalinkomster som understiger 7 000 euro har i regel tagits i beaktande vid beräkningen av skattesatsen på skattekortet. Därmed kan din skattesats vara högre men det kommer ingen separat giroblankett för kapitalinkomster såsom exempelvis hyresinkomster.

Skattegrunderna för år 2020

Vid beräkningen av skatteprocent för 2020 har man beaktat:

 • Statens inkomstskatteskala för år 2020
 • sjukvårdspremie på löneinkomst 0,68 % , på pensions- och förmånsinkomst och andra inkomster 1,65 % 
 • dagpenningspremien är 0,00 % om löne- och arbetsinkomsterna underskrider 14 574 euro och 1,18 % om inkomsterna är 14 574 euro eller mer.
 • Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2020
 • avdrag för inkomstens förvärvande 750 euro, dock högst löneinkomstbeloppet
 • kommunalbeskattningens förvärvsinkomstavdrag på löne- och företagarinkomst, högst 3 570 euro
 • arbetsinkomstavdrag på löne- och företagarinkomst, högst 1 770 euro
 • avdrag för resekostnader, högst 7 000 euro till den del som överskrider självriskandelen på 750 euro
 • räntor på bostadslån och lån för inkomstens förvärvande, 15 % av räntorna på bostadsskulden är avdragsgilla
 • medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor
 • avdragbara premier för frivillig pensionsförsäkring
 • avdrag som görs på basis av arbetstagares pensionspremie (7,15 % eller 8,65 %) och arbetslöshetsförsäkringspremie (1,25 %) (arbetsgivaren tar ut premierna på nettolönen och motsvarande belopp dras av vid beskattningen)
 • rundradioskatt 2,5 % om inkomster är 14 000 euro eller mera
 • tilläggsskatt på pensionsinkomst 5,85 %, om pensionsinkomsten överstiger 47 000 euro
 • kommunalbeskattningens grundavdrag 3 540 euro

Du kan ändra skattesatsen på skattekortet

Läs anvisningarna om att söka ett nytt skattekort

Förskottsinnehållningsuppgifterna elektroniskt till arbetsgivaren

Du behöver inte visa upp skattekortet för din arbetsgivare om Skatteförvaltningen har direktöverfört arbetstagarnas förskottsinnehållningsuppgifter elektroniskt till arbetsgivaren.

Ytterligare information om hur arbetsgivaren ska upplysa sina arbetstagare om skattekortsfrågor