Så här gör du i MinSkatt ett skattekort, det vill säga ändrar skattesatsen för lönen

Ta hjälp av den anvisning som passar för din situation:

För skattekortet behöver du uppgifter om inkomster och avdrag:

 • Uppskatta dina inkomster för hela året.
 • Beräkna inkomsterna och skatterna under början av året.
 • Ange också uppgifterna om eventuella avdrag.

Gör sä här:

 1. Logga in i MinSkatt (öppnas i ett nytt fönster)

  När du loggar in i MinSkatt ska du identifiera dig elektroniskt. Du behöver exempelvis nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

 2. Leta fram punkten Funktioner och välj Skattekort och förskottsskatt.

 3. Du ser dina giltiga skattekortsuppgifter. När du väljer Öppna skattekortet och du får fram ditt giltiga skattekort. Du kan spara eller skriva ut det.

 4. Om du vill göra ändringar i ditt skattekort ska du välja Beställ ett nytt skattekort.

 5. Nu ser du dina uppgifter. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Gå till följande fas som är Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 6. Kontrollera inkomstuppgifterna. Du ser uppgifterna som anmälts till inkomstregistret via länken Inkomstregistrets uppgifter.

  Gör de ändringar som behövs. Välj om du själv anger uppgifterna om de löne- och förskottsinnehållningar som betalats hittills eller om du använder de uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Om du lämnar uppgifterna själv ska du ange den lön du fått sedan ingången av året och förskottsinnehållningen du betalat på lönen.

  Obs. Om du endast vill ändra giltighetstiden för skattekortet (exempelvis från och med den 1 januari), måste du ändra också inkomsterna, till exempel med en euro.

 7. Ange sedan en uppskattning av hur mycket lön du får: Du kan välja om du anger en uppskattning av

  • lönen för hela året (12 månader)
  • lönen för resten av året (från när det nya skattekortet träder i kraft fram till utgången av året).

  Räkna samman löner, arvoden, semesterpenningar och naturaförmåner som du får från allt ditt lönearbete. Räkna inte med förmåner, pensioner, studiepenningar eller lön från utlandet. Sådana inkomster ska du deklarera separat i följande fas.

  När uppgifterna är rätt ska du gå till följande fas som är Övriga inkomster.

 8. Om du har andra inkomster ska du deklarera dem till följande.

  Exempelvis: Om du får hyresinkomster ska du välja alternativet Ja för att ange uppgifterna.

  När uppgifterna är rätt ska du gå till följande fas som är Övriga avdrag.

 9. Ange eventuella avdrag i den här fasen.

  Till exempel kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats kan du ange genom att klicka på Ja i punkten Resekostnader. (Se anvisningen I MinSkatt deklarerar du resekostnaderna så här).

  När uppgifterna är rätt ska du gå till följande fas som är Leveranssätt.

 10. Välj första giltighetsdag och leveranssätt för skattekortet.

  Ange från vilket datum du vill att ditt skattekort ska vara giltigt.

  Välj om du vill ha skattekortet för lön

  • endast elektroniskt i MinSkatt
  • i MinSkatt och på papper hem per post
  • i MinSkatt och direkt till utbetalaren.

  Om du väljer den sista punkten kan du därefter fylla i till exempel löneutbetalarens adressuppgifter.

  Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 11. Kontrollera ännu samtliga uppgifter. Om det finns fel i uppgifterna ska du korrigera dem. Du kan korrigera uppgifter via länken Redigera.

  Om du vill fortsätta med att fylla i uppgifterna senare ska du välja Spara som halvfärdig. Skatteförvaltningen behandlar inte uppgifterna förrän du skickat dem.

 12. När alla uppgifter för skattekortet är rätt ska du välja Skicka.

  Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din beställning.

  Efter att du skickat uppgifterna levereras det nya skattekortet till den mottagare du har valt. Kopian på skattekortet hittar du i MinSkatt i postlådan som du kommer till via ingångssidan i MinSkatt.

Du kan också beställa skattekortet så här: