Så här beställer du ett skattekort 2019 i MinSkatt

 1. På ingångssidan i MinSkatt ska du välja länken "Skattekort och förskottsskatt" som finns under Funktioner.

 2. Här ser du uppgifterna på ditt giltiga skattekort. Genom att klicka på "Öppna skattekortet" blir ditt giltiga skattekort synligt och du kan spara eller skriva ut det åt dig själv.

 3. Om du vill göra ändringar på ditt skattekort ska du klicka på "Beställ ett nytt skattekort".

 4. I den första fasen ser du de kunduppgifter som påverkar din beskattning. Om uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 2. Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 5. Kontrollera uppgifterna om dina inkomster och gör de ändringar som behövs.

  Exempelvis: Om din uppskattning av lönen har ändrats ska du välja endera: "Jag lämnar en uppskattning av hela årets lön" eller "Jag anger en uppskattning av lönen för resten av året".

  Kom ihåg att deklarera lönen och förskottsinnehållningen från början av året.

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 3. Övriga inkomster.

 6. Om du har andra inkomster än löneinkomster ska du deklarera dem i den här fasen.

  Exempelvis: Om du får hyresinkomster ska du välja alternativ "Ja" för att ange uppgifterna.

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 4. Övriga avdrag.

 7. Deklarera eventuella avdrag i den här fasen.

  Exempelvis: Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats kan du deklarera genom att välja "Ja" vid punkten "Resekostnader". (Se anvisningen Så här deklarerar jag resekostnader i MinSkatt).

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 5. Leveranssätt.

 8. Välj första giltighetsdag och leveranssätt för skattekortet.

  Du kan få skattekortet endast i MinSkatt eller utöver MinSkatt per post till din eller arbetsgivarens adress.

 9. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.

  Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du klicka på "Spara som halvfärdig". Skatteförvaltningen behandlar inte deklarationen förrän du har skickat den.

 10. Om uppgifterna är rätt ska du klicka på "Skicka"

  Efter att du skickat uppgifterna levereras det nya skattekortet till den mottagare som du har valt. Skattekortets uppgifter visas också alltid i MinSkatt.