Så här beställer du ett ändringsskattekort för 2020 i MinSkatt

 1. Logga in i MinSkatt (öppnas i ett nytt fönster)

  När du loggar in i MinSkatt ska du identifiera dig elektroniskt. Du behöver exempelvis nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

 2. Klicka på länken Skattekort och förskottsskatt i punkten Funktioner.

 3. Här ser du dina gällande skattekortsuppgifter. Klicka på Öppna skattekortet och du får fram ditt gällande skattekort. Du kan spara eller skriva ut det.

 4. Om du vill göra ändringar i ditt skattekort ska du klicka på Beställ ett nytt skattekort.

 5. Nu ser du dina uppgifter. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Fortsätt till följande fas som är Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 6. Kontrollera inkomstuppgifterna. Klicka på länken Inkomstregistrets uppgifter för att se uppgifterna som anmälts till inkomstregistret.

  Gör de ändringar som behövs. Välj om du lämnar löne- och förskottsinnehållningsuppgifterna själv eller om du använder de uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Om du anmäler uppgifterna själv ska du ange lönen du fått sedan ingången av året och förskottsinnehållningen du betalat på den.

 7. Om din uppskattning av lönen har ändrats ska du välja om du lämnar en uppskattning av hela årets lön eller av lönen som du får under resten av året. När uppgifterna är rätt ska fortsätta till följande fas som är Övriga inkomster.

 8. Om du har övriga inkomster ska du sedan ange dem. 

  Exempelvis: Om du får hyresinkomster ska du klicka på alternativet Ja för att ange uppgifterna.

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till följande fas som är Övriga avdrag.

 9. Ange eventuella avdrag i den här fasen.

  Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats kan du ange genom att klicka på Ja vid punkten Resekostnader. (Se anvisningen Så här deklarerar jag resekostnader i MinSkatt).

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till följande fas som är Leveranssätt.

 10. Välj skattekortets första giltighetsdag och leveranssättet.

  Du kan få skattekortet endast till MinSkatt eller också per post till din eller arbetsgivarens adress.

  Fortsätt till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 11. Kontrollera ännu samtliga uppgifter. Om det finns fel i uppgifterna ska du korrigera dem. Klicka på Redigera om du behöver korrigera uppgifterna.

  Om du vill fortsätta med att fylla i uppgifterna senare ska du välja Spara som halvfärdig. Skatteförvaltningen behandlar inte skattekortet förrän du har skickat uppgifterna.

 12. När alla uppgifterna för skattekortet är rätt ska du klicka på Skicka.

  Om du lade till eller korrigerade uppgifter ska du komma ihåg att till sist skicka skattekortsbeställningen. Klicka på knappen där det står skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din beställning.

  Efter att du skickat uppgifterna skickas det nya skattekortet till den mottagare som du har valt. Skattekortsuppgifterna visas också alltid i MinSkatt under Skattekort och förskottsskatt.