Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt enbart för förmåner

 1. På ingångssidan i MinSkatt väljer du Skattekort och förskottsskatt som finns under Funktioner.

 2. Välj sedan Beställ ett nytt skattekort.

 3. I den första fasen ser du dina kunduppgifter. Om uppgifterna är korrekta fortsätter du till fas 2. Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 4. Kontrollera uppgifterna om dina inkomster och gör de ändringar som behövs.

  Kom ihåg att ange lönen och förskottsinnehållningen från början av året. Observera att förmåner inte räknas in i inkomstgränsen för lön.

  När uppgifterna är korrekta fortsätter du till fas 3. Övriga inkomster.

 5. Lägg till en ny förmån eller gör ändringar i förmånerna i den här fasen.

  Obs. Om en Sysselsättningsfond betalar ut förmånen ska du börja med att i punkten Förmånens utbetalare välja Annan finländsk utbetalare och därefter i listrutan i punkten Utbetalare välja Annan finländsk utbetalare. Skriv i fältet Utbetalarens namn Sysselsättningsfond.

  När uppgifterna är korrekta fortsätter du till fas 4. Övriga avdrag.

 6. Ange eventuella avdrag i den här fasen.

  När uppgifterna är korrekta fortsätter du till fas 5. Leveranssätt.

 7. Välj skattekortets första giltighetsdag och leveranssättet.

 8. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.

  Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i uppgifter senare väljer du Spara som halvfärdig. Skatteförvaltningen behandlar inte deklarationen förrän du skickat den.

 9. Om uppgifterna är korrekta klickar du på Skicka.

  Det nya skattekortet levereras till den mottagare som du har valt. Uppgifterna på skattekortet visas också alltid i MinSkatt under Skattekort och förskottsskatt.

Om dina förmåner upphör mitt under året och du börjar få lön, ska du ansöka om ett nytt skattekort för lön. Då får du en lämplig skattesats för lönen.

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt.

Information om skattekortet samt skattesatserna för förmåner