Så här beställer du ett skattekort för förmåner

Se anvisningar för hur du loggar in i MinSkatt och beställer ett nytt skattekort.

Blanketten för att beställa ett nytt skattekort är indelad i flera steg. Du kommer till nästa steg genom att klicka på Fortsätt. Du kan gå tillbaka till det förra steget genom att klicka på Föregående.

Om du vill fortsätta senare klickar du på Spara som halvfärdig.

För att beställa ett nytt skattekort ska du fylla i dina inkomster och avdrag:

 • Gör en uppskattning av hur stora inkomster du kommer att ha under hela året.
 • Räkna ihop de inkomster du redan haft under året, och hur mycket du har betalat i skatt.
 • Fyll också i eventuella avdrag. 

Så här använder du MinSkatt:

 1. Logga in i MinSkatt (öppnas i ett nytt fönster)

  När du loggar in i MinSkatt måste du identifiera dig, till exempel med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat.

 2. Under rubriken Funktioner klickar du på Skattekort och förskottsskatt.

 3. Välj Beställ ett nytt skattekort.

 4. Här ser du dina personuppgifter. Kolla att uppgifterna stämmer. Sedan går du vidare genom att klicka på Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 5. Kolla uppgifterna om dina inkomster och gör de ändringar som behövs.

  Fyll i de inkomster du redan haft under året, och hur mycket du har betalat i skatt.

  Räkna inte med förmåner här.

  När alla uppgifter är rätt går du vidare till nästa steg som är Övriga inkomster.

 6. Här ska du ska du lägga till nya förmåner. Gör också eventuella ändringar för de förmåner som redan nämns.

  När alla uppgifter är rätt går du vidare till nästa steg som är Övriga avdrag.

 7. Här skriver du in avdrag, om du har sådana.

  När alla uppgifter är rätt går du vidare till nästa steg som är Leveranssätt.

 8. Välj från vilket datum ditt nya skattekort ska gälla.

  Välj också om du vill ha skattekortet endast elektroniskt eller om du också vill ha det på papper. Det räcker att du har ditt skattekort elektroniskt i MinSkatt, men du kan välja att få skattekortet också på papper.

  Fpa får ditt skattekort direkt från Skatteförvaltningen.

 9. Läs igenom alla uppgifter och kolla att de är rätt. Ändra eventuella fel du hittar. Du kan gå tillbaka till tidigare steg genom att klicka på Föregående.

  Om du vill fortsätta senare klickar du på Spara som halvfärdig.

 10. Skicka. Då alla uppgifter är rätt klickar du på Skicka.

  Om du ändrar något eller lägger till uppgifter ska du komma ihåg att klicka på Skicka efter det. Efter att du skickat in uppgifterna får du en bekräftelse från Skatteförvaltningen att uppgifterna kommit fram.

Du kan också beställa ett nytt skattekort så här: