Så här beställer du ett skattekort för förmåner

För skattekortet behöver du uppgifterna om inkomster och avdrag:

 • Uppskatta dina inkomster för hela året.
 • Beräkna inkomsterna och skatterna för början av året.
 • Fyll också i uppgifter om eventuella avdrag.

Så här använder du MinSkatt:

 1. Logga in i MinSkatt (öppnas i ett nytt fönster)

  När du loggar in i MinSkatt ska du identifiera dig elektroniskt. Du behöver exempelvis nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

 2. Sök punkten Funktioner och välj länken Skattekort och förskottsskatt.

 3. Välj Beställ ett nytt skattekort.

 4. Nu ser du dina uppgifter. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Gå till följande fas som är Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 5. Kontrollera uppgifterna om dina inkomster och gör ändringar om det behövs.

  Ange den lön du fått sedan ingången av året och den förskottsinnehållning eller skatt du betalat.

  Här ska du inte ange förmåner.

  När uppgifterna är rätt ska du gå till följande fas som är Övriga inkomster.

 6. Lägg till en ny förmån eller gör ändringar i förmånerna. Välj Ja i punkten Förmåner och sedan Lägg till en ny förmån.

 7. Uppge den som betalat ut förmånen och de övriga uppgifterna om förmånen. Välj sedan OK.

 8. Du kan redigera uppgifterna du angett genom att klicka på länken Redigera. När uppgifterna är rätt ska du gå till fasen Övriga avdrag.

 9. Ange eventuella avdrag i den här fasen.

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till följande fas som är Leveranssätt.

 10. Välj första giltighetsdag och leveranssätt för skattekortet.

  Ange från vilket datum du vill att ditt skattekort ska vara giltigt.

  Välj också leveranssättet för skattekortet, det vill säga om du vill ha ett elektroniskt skattekort eller också ett pappersskattekort. 

  FPA får uppgifterna på ditt skattekort direkt från Skatteförvaltningen.

 11. Kontrollera till slut alla uppgifter. Om det finns fel i uppgifterna ska du korrigera dem. Med knappen Föregående kommer du till tidigare faser.

  Om du vill fortsätta med att fylla i uppgifterna senare ska du välja Spara som halvfärdig.

 12. När alla uppgifter är rätt ska du klicka på Skicka.

  Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din beställning.

Du kan också beställa ett nytt skattekort så här: