Så här beställer du ett skattekort för förmåner – till exempel på grund av permittering

Förmåner är bland annat inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, moderskapspenning, föräldrapenning, hemvårdsstöd, sjukdagpenning och vuxenutbildningsstöd samt dagpenning vid smittsam sjukdom.

För skattekortet behöver du uppgifterna om inkomster och avdrag:

 • Uppskatta dina inkomster för hela året.
 • Beräkna inkomsterna och skatterna för början av året.
 • Fyll också i uppgifter om eventuella avdrag.

Så här använder du MinSkatt

 1. Logga in i MinSkatt (öppnas i ett nytt fönster)

  När du loggar in i MinSkatt ska du identifiera dig elektroniskt. Du behöver exempelvis nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

 2. Sök punkten Funktioner och välj länken Skattekort och förskottsskatt.

 3. Välj Beställ ett nytt skattekort.

 4. Nu ser du dina uppgifter. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Gå till följande fas som är Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 5. Du behöver inte ändra dina löneuppgifter om du inte vill ha ett nytt skattekort för lön och lönen för hela året är korrekt angiven. Om din totala lön blir mindre på grund av att du blir arbetslös ska du korrigera lönebeloppet.

  1. Om du endast vill ha ett skattekort för förmån och inte behöver ett nytt skattekort för lön: Lämna uppgifterna i punkten Löner och naturaförmåner för 2021 oförändrade och gå till följande fas (Övriga inkomster).
  2. Om du utöver ett skattekort för förmån också vill ha ett nytt skattekort för lön ska du ändra på uppgifterna i punkten Löner och naturaförmåner för 2021: Uppskatta lönen för hela året. Ange den lön du fått sedan ingången av året och den förskottsinnehållning (skatt) du betalat på lönen. Du kan också använda inkomstregistrets uppgifter. Du ska inte ta med förmånen i beräkningen.
 6. Lägg till en ny förmån eller gör ändringar i förmånerna. Välj Ja i punkten Förmåner och sedan Lägg till en ny förmån.

 7. Ange först om det är FPA eller någon annan finländsk utbetalare som betalar ut förmånen (ange också utbetalarens namn, exempelvis Allmänna arbetslöshetskassan YTK eller Annan finländsk utbetalare och därefter ska du skriva till exempel Sysselsättningsfonden). Ange sedan de övriga uppgifterna om förmånen: typen av förmånen, tidsperioden och förmånsbeloppet. Om du får FPA:s temporära stöd vid epidemi ska du välja Annan förmån. 

  Om du inte har fått ett beslut om förmånen kan du själv uppskatta förmånsbeloppet. Beloppet av inkomstrelaterad dagpenning är till exempel cirka 60 % av lönebeloppet.

  När du har angett uppgifterna ska du välja OK.

  Obs! Om betalaren finns i listan behöver du inte ange betalarens adress i fasen för leveranssättet.

 8. Du kan redigera uppgifterna du angett genom att klicka på länken Redigera. När uppgifterna är rätt ska du gå till fasen Övriga avdrag.

 9. Ange eventuella avdrag i den här fasen.

  Obs! Om du har resekostnader ska du minska på resekostnadsbeloppet, om du inte har resekostnader för hela året.

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till följande fas som är Leveranssätt.

 10. Välj första giltighetsdag och leveranssätt för skattekortet.

  Ange från vilket datum du vill att ditt skattekort ska vara giltigt.

  Om du redan i en tidigare fas har valt förmånsbetalaren från listan skickar Skatteförvaltningen ditt skattekort direkt till betalaren. Exempelvis FPA får uppgifterna om ditt skattekort direkt från Skatteförvaltningen.

  Om du har valt Annan finländsk utbetalare från listan och skrivit namnet på utbetalaren (t.ex. Sysselsättningsfonden) kan du välja om du vill ha skattekortet till din hemadress eller direkt till utbetalaren. I detta fall ska du lägga till utbetalarens adress i detta skede.

  Om du också har ändrat dina löneuppgifter får du därtill ett skattekort för lön. Välj om du vill ha skattekortet för lön

  • endast elektroniskt i MinSkatt
  • i MinSkatt och på papper hem per post
  • i MinSkatt och direkt till utbetalaren.
 11. Kontrollera till slut alla uppgifter. Om det finns fel i uppgifterna ska du korrigera dem. Med knappen Föregående kommer du till tidigare faser.

  Om du vill fortsätta med att fylla i uppgifterna senare ska du välja Spara som halvfärdig.

 12. När alla uppgifter är rätt ska du klicka på Skicka.

  Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din beställning.

  Skatteförvaltningen skickar förmånsskattekortet direkt till utbetalaren. Kopior på skattekorten för förmån och lön hittar du i MinSkatt i postlådan som du kommer till via ingångssidan i MinSkatt.

Du kan också beställa ett nytt skattekort så här: