Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Källskatt eller progressiv beskattning

Du är begränsat skattskyldig i Finland om du bor utomlands och vistas högst 6 månader i Finland. Då betalar du skatt till Finland endast på inkomster du får från Finland.

Det tas ut 35 procent i källskatt på lönen

Arbetsgivaren tar ut 35 procent i källskatt på din lön om du inte visar upp ett skattekort. Inkomstbeloppet påverkar inte skattesatsen.

Du kan hämta ett källskattekort eller ett skattekort för begränsat skattskyldiga

Du får skattekortet från skattebyrån – tills vidare går det inte att sköta detta ärende elektroniskt.

Du kan be om ett källskattekort med en anteckning om källskatteavdrag

Om du använder ett källskattekort, gör arbetsgivaren först ett källskatteavdrag och tar först därefter ut 35 procent i källskatt på din lön. Källskatteavdraget är 17 euro per dag eller 510 euro i månaden.

Se anvisningarna och blanketterna för att sköta ärenden (Du kommer till Finland för att arbeta – arbetsgivaren är finländsk)

Om du är uppträdande artist eller idrottare är källskatten 15 procent. Även då behöver du ett källskattekort med källskattesatsen angiven. 

Utländsk uppträdande artist eller idrottare – så här sköter du skatteärenden i Finland

Skattekort för begränsat skattskyldiga: inkomstbeloppet påverkar skattesatsen 

Om du är begränsat skattskyldig kan du också välja progressiv beskattning. Progressiv beskattning betyder att du betalar skatt enligt dina inkomster. Alla de inkomster och avdrag som har kommit in under året påverkar din skattesats.

För progressiv beskattning ska du ansöka om ett skattekort för begränsat skattskyldiga. Du kan ansöka om det om du vistas i Finland i högst 6 månader och bor

  • i ett EU-land
  • i Norge, Island eller Liechtenstein
  • i en stat som Finland har ett skatteavtal med.

Du behöver också en finländsk personbeteckning.

Utländsk arbetstagare i Finland i högst 6 månader (Se anvisningarna och blanketterna för sköta ärenden) 

Du har redan haft ett skattekort för begränsat skattskyldiga och vill ha ett sådant också för nästa år

Skattekortet för en begränsat skattskyldig gäller per skatteår. Om du vill ha progressiv beskattning också för nästa år, behöver du ett nytt skattekort för begränsat skattskyldiga som du ska visa upp för arbetsgivaren.  Arbetsgivaren kan inte använda föregående års skattekort vid lönebetalningen i januari.

Läs också anvisningarna:

Sidan har senast uppdaterats 7.8.2023