Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Varför står det i MinSkatt att skattedeklaration kommer senast 23.4?

Om du loggar in i MinSkatt innan din förhandsifyllda skattedeklaration är i MinSkatt visas en text enligt vilken skattedeklarationen öppnas för granskning senast 23.4. Det rätta datumet är dock 3.4. Datumet försvinner från MinSkatt när skattedeklarationen är där.

I MinSkatt visas fel datum (23.4.) på grund av tekniska hinder. Vi har lyckats tidigarelägga tidsplanen men motsvarande ändring i det datum som visas i MinSkatt har inte lyckats.

Mer information om den förhandsifyllda skattedeklarationen