Vad om förvärvsinkomstavdraget inte är med i beskattningsuträkningen?

Jordbruksidkare och näringsidkare samt deras makar har fått en preliminär beskattningsuträkning med den förhandsifyllda skattedeklarationen. I den preliminära beskattningsuträkningen finns en uppskattning av beloppet på skatteåterbäringen eller kvarskatten vid tidpunkten då skattedeklarationen skapades. 

I vår har vissa av de avdrag som Skatteförvaltningen beräknar på tjänstens vägnar, såsom förvärvsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen och arbetsinkomstavdraget i statsbeskattningen, innehållit brister för en del av dessa kunder.

Till alla som fått en preliminär beskattningsuträkning skickas ett beskattningsbeslut när skattedeklarationerna för dessa kunder och deras makar behandlats. Skatteförvaltningen korrigerar på tjänstens vägnar automatiskt de uträknade avdragen till beskattningsbeslutet. Vid behov ska övriga kompletteringar i skattedeklaration göras senast 2.4.2020.

Lön- och pensionstagarna får sina förhandsifyllda skattedeklarationer i MinSkatt och per post vid månadsskiftet i mars–april. De har den utsatta dagen för skattedeklaration i maj.