Jag fick en preliminär beskattningsuträkning med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Ska jag göra något?

Näringsidkare, jordbruksidkare och deras makar får istället för ett beskattningsbeslut en preliminär beskattningsuträkning med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Det beror på att Skatteförvaltningen ännu saknar en del av dina eller din makes beskattningsuppgifter.

Kontrollera skattedeklarationen och deklarera uppgifterna som saknas eller som ska korrigeras. Du får beskattningsbeslutet efter att  både din och din makes skattedeklarationer behandlats.

Vad om förvärvsinkomstavdraget inte finns med i beskattningsuträkningen?

Skatteförvaltningen korrigerar automatiskt till beskattningsbeslutet brister i de avdrag som beräknas på tjänstens vägnar, såsom förvärvsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen och arbetsinkomstavdraget i statsbeskattningen.

I den preliminära beskattningsuträkningen finns en uppskattning av beloppet på skatteåterbäringen eller kvarskatten vid tidpunkten då skattedeklarationen skapades. Observera att beloppet kan ändras. Betala inte kvarskatter på basis av den preliminära beräkningen.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Så här deklarerar du på papper

Läs mer om den preliminära beskattningsuträkningen