Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Hur hittar jag mitt beskattningsbeslut i MinSkatt?

Logga in i MinSkatt. Du hittar ditt beskattningsbeslut genom att välja ”Postlåda” på ingångssidan. Vid ”Beslut och brev” väljer du ”Visa alla”. Beskattningsbeslutet finns med i listan om beslutet är färdigt. Dina beskattningsuppgifter kan ändras till och med den dag då din beskattning slutförs. Vi skickar beskattningsbesluten före utgången av oktober.